Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel

  Skogen myllrar av liv – bakom kulisserna

  I en skog där hänsyn tagits till naturvärden myllrar det av liv – men inte alltid inför öppen ridå. Här tar vi reda på vad som egentligen händer bakom kulisserna: under barken, i skrymslen, i lövrika bryn och längs prunkande vägkanter. Följ med på en skogspromenad tillsammans med Line Djupström, naturvårds­specialist på Skogforsk, och Mats Jonsell, entomolog vid Sveriges lantbruksuniversitet. 4 juni 2020
 • Artikel
  Muddus/Muttos nationalpark i Norrbotten. Foto: Shutterstock

  Flera vägar till skydd av skogens värden

  Formellt skydd, frivilligt skydd eller generell hänsyn – det finns flera olika verktyg för att främja den biologiska mångfalden i skogen, men vad skiljer dem egentligen åt? Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman reder ut begreppen. 4 juni 2020
 • Artikel
  Skogssällskapets Mats Jansson och Johan Hamilton i bokskogen som anlades i mitten av 1800-talet. Foto: Felicia Yllenius

  "Naturvård är en livslång gärning"

  Naturvård är inget man ägnar sig åt på en kafferast, det är en livslång gärning. Det menar Johan Hamilton, ägare till skogsfastigheten Kjesäter strax utanför Vingåker. Ekarna och bokskogen är hans stolthet och dit styr han mycket av naturvården – en framgångsrik strategi som skapar värde för såväl besökare som för den biologiska mångfalden. 4 juni 2020
 • Artikel
  Blandskog. Foto: Mostphotos

  ”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

  Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika röjningsstrategier i blandskog med tall och björk kan uppfylla kombinerade mål av virkesproduktion, riskspridning och ökad biologisk mångfald. 4 juni 2020

Ämnen