Röjning och ungskog

#Röjning och ungskog

Genom röjningen formas den framtida skogen. Här väljer man vilka träd som ska utgöra det framtida beståndet, och ser till att tillväxten ökar på dessa genom att röja bort träden runtomkring.

När röjningen väl är gjord kommer den att påverka skogen för årtionden framåt. Därför är det viktigt att tänka till före, och veta vilka mål som röjningen ska anpassas efter. Är viltvård ett mål, eller är det ett högkvalitativt timmer? Eller är målet att ha naturvård och produktion i balans? Olika mål kan resultera i väldigt olika röjningsscheman.

Hur många röjningar som ska genomföras, hur tätt stammarna ska stå och vilka trädslag som ska sparas är centrala frågor. På området sker mycket ny forskning och kunskapsutveckling om hur röjningen påverkar tillväxt, betesskador och naturvärden. Här har vi samlat alla våra artiklar om röjning och ungskogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Nytt forskningsprojekt vill öka kunskapen om blandskogen

  Att sköta och bevara blandskogsmiljöer är ett sätt att skapa variation i skogslandskapet. En ökad mångfald av trädslag kan också vara ett sätt att sprida risker för skador samtidigt som det bidrar till ökade naturvärden.

 2. Forskarens råd: Snåla inte in på skogsvården

  Hur ska man resonera kring skogsvård när räntorna ökar och inflationen stiger? Mattias Berglund, forskare vid Skogforsk, varnar för att skjuta upp föryngring och röjning och ger tips på hur man sköter sin skog för långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

 3. Julgransodling – arbete året om för den perfekta granen

  Varje år säljs ungefär tre miljoner julgranar i Sverige, de flesta från odlingar i Skåne och Danmark. Men intresset för lokalproducerade granar ökar. Vi har pratat med Lisa Nylinder på Åstundens julgranar i Västmanland om vad som krävs för att lyckas med

 4. Så kan du röja i ett eftersatt bestånd

  Har du köpt eller tagit över en skogsfastighet där en del av skogen ser ut som en tät vägg med metspön? Då har du ett så kallat "eftersatt" bestånd. Karin Fällman Lillqvist, hållbarhets­chef med bakgrund som röjningsforskare, förklarar hur du bäst går

 5. Skogsägarskolan: Röj dina rågångar – så gör du!

  Undvik konflikter med grannen och underlätta framtida av­verkningar – det finns många skäl till att röja och se över sina rågångar regelbundet. Men hur gör man? Johan J Möller, skogsägare och orienterare, guidar dig längs vägen.

 6. Skogsägarskolan: Så röjer du i din ungskog

  Äntligen är bladen borta från träden och du kan syna stammarna ordentligt. Kanske är det hög tid att röja i din ungskog? Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist, som har en bakgrund som röjnings­forskare, berättar hur du vet när det är

 7. ”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

  Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika

 8. Så kan du öka produktionen på din fastighet

  Att öka produktionen på delar av fastigheten är bra både för ekonomin och klimatet. Växande träd binder koldioxid, och högre tillväxt ökar avkastningen. Ändå är det ofta som skogens produktionspotential inte tas tillvara. Så vad kan du som skogsägare

 9. Röjningen formar skogen efter dina mål

  Röjningen är en av de viktigaste åtgärderna vi gör i skogen, näst efter föryngringen. Åtminstone när vi frågar Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet och med bakgrund som röjningsforskare. Här berättar hon varför du aldrig ska hoppa över att

 10. 88 åtgärder ska öka skogstillväxten med 20 procent

  I den nyutkomna rapporten från Samverkans­process skogsproduktion ges förslag på 88 åtgärder som ska öka tillväxten i skogen, något som är viktigt för Sveriges omställning till en hållbar bioekonomi. De åtgärder som väntas ge störst effekt handlar om

Våra tjänster inom Röjning och ungskog

Aktuella projekt inom Röjning och ungskog

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Röjning och ungskog