Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Våra egna skogar

Välkommen till Skogs­sällskapets sidor om våra egna skogar! I Sverige äger Skogs­sällskapet 28 500 hektar skog från Sjöbo i Skåne till Sorsele i Västerbotten. Här kan du läsa mer om hur vi förvaltar vår egen skog, forskningsytor som finns utlagda och vackra besöksmål för dig som är på resande fot. Vi äger också skog i Finland, Lettland och Litauen.

Förvaltningen av vår egen skog följer samma idégrund som Stiftelsen Skogssällskapet i övrigt, det vill säga att verka för hållbar utveckling av skog och mark. 

Inom Affärsområde egen skog förvaltar och utvecklar man de egna fastigheterna, både vad gäller skoglig produktion, naturvård, forskning och försök, upplåtelser, utveckling av tomtmark och förändringar i fastighetsportföljen.

Idag äger Skogssällskapet ca 28 500 hektar produktiv skogsmark med en geografisk spridning från Sjöbo i Skåne i syd till Sorsele i Lappland i norr. Skogssällskapet äger också cirka 15 000 hektar i Lettland och Litauen.

Innehavet är certifierat enligt FSC och PEFC.

Skogssällskapet får stöd genom landsbygdsprogrammet för insatser på flera fastigheter. Läs mer om dessa insatser här.

Skogssällskapets fastigheter i Sverige Norra Sverige Södra Sverige Östra Sverige Västra Sverige

Kontaktpersoner för Skogssällskapets egen skog

(Kontaktperson för varje skogsfastighet och dess skötsel är respektive skogsförvaltare. Kontaktuppgifter till rätt förvaltare finns på varje fastighetssida.)

Peter Calderon, affärsområdeschef egen skog

Peter Calderon

Affärsområdeschef egen skog

+46 155 212624, peter.calderon@skogssallskapet.se

Lise-Lotte Åberg

Lotta Åberg

Ekonomi och ansvarig för egen skog på webben.

+46 31 40 29 06, lotta.aberg@skogssallskapet.se

Stefan Åman

Stefan Åman

Affärsutvecklare egen skog Sverige

+46 13 12 86 02, stefan.aman@skogssallskapet.se

Mats Magnusson

Mats Magnusson

Affärsutvecklare egen skog Baltikum

+46 606 414 64, mats.magnusson@skogssallskapet.se