Skogshistoria

#Skogshistoria

I Sverige har vi en lång historia av att äga och bruka skog. Att då och då blicka bakåt för att se och lära av tidigare generationers förhållande till, och brukande av, skogen kan både vara lärorikt och sätta aktuella frågor i ett större perspektiv. 

Ett exempel är kvinnornas roll i skogshistorien – en roll som kanske inte alltid har varit så perifer som den kan ha verkat.

Skogssällskapet har funnits i mer än hundra år. Vi startade 1912 som ett initiativ för att återbeskoga de kala ljunghedarna i södra Sverige. I dag växer skogen i Sverige som aldrig förr och avskogning är inte längre ett hot. I dag står vi inför andra utmaningar, som klimatfrågan, heta diskussioner om äganderätten och frågor om biologisk mångfald och skogsbruk. Vi tycker att skogshistoria är fascinerande, för att kunskap om dåtiden också ger perspektiv på nuet – och allt som skett på vägen.

Artiklar & reportage

 1. "Skogens historia är också människornas"

  Svensk historia är i ropet just nu, och här har skogen alltid spelat en viktig roll – socialt, ekonomiskt och kulturellt. Vi har pratat med Hans-Jöran Hildingsson, ordförande i Skogshistoriska Sällskapet, för att ta reda på mer.

 2. Från medeltiden till idag – de gemen­samma skogarna genom historien

  I Sverige finns en lång tradition av att äga skog tillsammans. Hans-Jöran Hildingsson, ordförande i Skogshistoriska Sällskapet, och Gun Lidestav, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, reder ut historien bakom ägandeformerna, besluten och händelserna

 3. ”Effekterna från storskalig lövbekämpning lever vi med än idag”

  Riskminimering, biologisk mångfald och certifieringskrav – det finns många skäl till att öka andelen löv i skogen. Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, berättar om hur skogsland­skapet har förändrats det senaste seklet och vad du har att vinna på mera

 4. Måltidsforskaren Richard Tellström: "Bär och svamp tillhörde överklassen"

  Skogen har i alla tider påverkat oss människor och vår svenska matkultur – men på olika sätt genom historien. Vi har pratat med måltidsforskaren Richard Tellström om bärplockning som fattigmanssyssla, glömda fiskar och överklassens frossande i skogens

 5. Trender i skogsbruket – från 50-tal till i dag

  De senaste årtiondena har det svenska skogsbruket genomgått stora förändringar – från mekanisering till certifiering, och fokus har ökat på sociala värden. Vad som kommer härnäst återstår att se. En sak är dock säker: Trender i skogsbruket kommer och går,

 6. Äganderätten och skogens roll i samhället genom historien

  De senaste åren har en het fråga inom skogs­branschen varit den om ”äganderätten”. Men vad är det egentligen man menar med äganderätten, och hur har det sett ut historiskt? Anna Sténs, forskare vid Umeå universitet, förklarar hur synen på skogen i

 7. Historikern Gunnar Wetterberg: "Skogs­sek­torn har framtiden för sig"

  Ända sedan isen smälte har människan levt i och av skogen. Så vad händer med skogen och skogssektorn när allt fler människor flyttar till städerna? I jakt på svar har vi följt med historikern och författaren Gunnar Wetterberg på en tidsresa genom den

 8. Forskaren Anna Sténs om polariserad äganderättsdebatt

  Är äganderätten hotad? Den frågan undersöks just nu i ett forsknings­projekt finansierat av Skogssällskapet. I en första studie har man tittat på debatten i tryckt media de senaste åren och den visar på en slags ”ekokammare” där få motröster hörs.

 9. Skogens konung – så blev granen störst och starkast i skogen

  I ett historiskt perspektiv är granen ett av Sveriges yngsta skogsträd – ändå är det vårt vanligaste trädslag i dag. Vad beror det på – finns svaren i vår förhistoria? Skogshistorikern Matts Lindbladh ger oss en introduktion till granens intåg i Sverige.

 10. En julkalender om våra trädslag

  I Skogssällskapets julkalender 2017 är det trädslagen som står i fokus. Varje dag, 1-24 december, lyfter Skogssällskapet roliga fakta om ett trädslag. Julkalendern syns främst i sociala medier, men här samlar vi alla trädslag fram till julafton.

Aktuella projekt inom Skogshistoria