Biologisk mångfald

#Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om att det ska finnas en mångfald både inom och mellan olika arter, och dessutom att det ska finnas en mångfald av ekosystem i naturen.

Ett ekosystem kan ses som djur och växter som påverkar varandras livsmiljöer. Inom skogsbruket pågår mycket viktig forskning kring hur brukandet av skogen påverkar den biologiska mångfalden – och hur denna påverkan kan minskas eller vändas till något positivt. Här finns artiklar samlade om just biologisk mångfald kopplat till skogsbruk.

Artiklar & reportage

 1. Ny guide ska öka kunskapen om naturvård i ädellövskog

  Vilka ädellöv behöver aktiv skötsel och vilka behöver det inte? I en ny bildguide, finansierad av Skogssällskapet, ger skogs­ekologen Jörg Brunet konkreta exempel och handfasta råd för naturvårdande skötsel av ädellövskog.

 2. Gallring banar väg för ädellövet på Kurön

  Projektet på den 170 hektar stora Mälarön Kurön fortsätter. Under våren har skogen gallrats och förberetts för plantering av ädellöv.

 3. Webbinarium om visenter

  Här kan du i webbinarieform ta del av resultaten från den förstudie om återintroduktion av visenter som Skogssällskapet finansierade vid SLU under 2023.

 4. Naturvård med lätta maskiner i Jordbärs­murens reservat

  I naturreservatet Jordbärsmuren utanför Gysinge hjälper Skogssällskapet just nu länsstyrelsen i Gävleborg med åtgärder för att restaurera naturvärden. På den blöta och känsliga marken ska granarna tas bort så att skogen blir ljusare, lövträden gynnas och

 5. Investeringar i biologisk mångfald kan ge nya intäkts­källor för skogsägare

  En ny affärsmodell kan ge skogsägare möjligheter att bevara biologisk mångfald och samtidigt få betalt. Genom att låta företag investera i biologisk mångfald kan skogsägare spela en avgörande roll i att skydda skogens rikedomar. Vi frågade Lisa Wärn från

 6. Forskarens råd för att återställa naturvärden: Släpp in ljus och värme

  Hur väl fungerar det att återställa ekologiska värden som försvunnit genom luckhuggning eller naturvårdsbränning? Det har forskare vid SLU i Umeå undersökt i ett projekt finansierat av Skogssällskapet.

 7. Så skapar du mest mat åt den vitryggiga hackspetten i skogen

  Hur kan man bäst gynna den vitryggiga hackspetten? Forskare vid SLU har, i ett projekt finansierat av Skogssällskapet, undersökt vilka natuvårdsåtgärder som ger mest mat åt hackspetten.

 8. Entita och mindre hackspett vill ha löv och buskar

  Mindre hackspett och entita är två arter som minskat i Sverige sedan 1970-talet. För att gynna dem krävs mer lövskog och ett bevarat buskskikt, visar forskare vid Lunds universitet i ett projekt som Skogssällskapet finansierat.

 9. Nytt forskningsprojekt ska hjälpa hotade vedsvampar

  Leena Hamberg vid finska Naturresursinstitutet (Luke) leder ett forskningsprojekt som undersöker metoder för att odla och återinföra hotade vedsvampar i finska och svenska skogar. Projektet, som delvis finansieras av Skogssällskapet, startades i höstas

 10. Stärk naturvärdena i land­skapet genom samarbete

  Många växter och djur behöver livs­miljöer som hänger ihop över större områden. Att samarbeta över fastighets­gränserna och se skogens naturvärden ur ett landskapsperspektiv kan ofta öka effektiviteten i naturvårdsarbetet.

Våra tjänster inom Biologisk mångfald

Aktuella projekt inom Biologisk mångfald