Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Blandskog

#Blandskog

Ungefär 28 procent av de produktiva skogarna i Sverige är blandskog i dag. En skog klassas officiellt som en blandskog när det dominerande trädslaget utgör mindre än 65 procent av den totala volymen i skogen.

En blandskog kan till exempel vara en skog där gran samsas med mindre områden av tallar och/eller lövträd på de delar där granen inte trivs. Det kan vara en blandning av de ljusälskande träden tall och björk, eller en kombination av de mer skuggtåliga träden gran och bok.

Blandskog kan också vara skogar där en mängd olika trädslag blandas, och dessutom varierar i ålder och höjd. Eller så kan en blandskog vara en samling små homogena bestånd, som på en landskapsnivå blir till en blandskog av varierande trädslag.

Enligt riksskogs­taxeringen finns det i Sverige (2017) 14 procent barrblandskog, åtta procent barr-lövblandskogar och sex procent lövblandskogar.

Artiklar & reportage

 1. ”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

  Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika

 2. Lär dig mer om blandskog – se vårt onlineseminarium

  Se vårt online-seminarium med forskaren Johan Sonesson, Skogforsk, och lär dig mer om blandskogens möjligheter och utmaningar.

 3. Viltbruk ger mer blandskog i Finland

  I Finland talas det inte längre endast om viltvård, här talas det om viltbruk. Anledningen är att viltfrågorna ska behandlas på samma sätt som övriga värden kopplade till en markegendom. Det berättar Tomas Landers, vd på Skogssällskapet Finland.

 4. Ekologisk kompensation blir blandskog hos SSAB i Oxelösund

  Blandskog med ökat inslag av lövträd. Större artrikedom och en skogsskötsel som långsiktigt utvecklar skogen och naturvärdena. Det blir resultatet av de åtgärder som SSAB Oxelösund, med hjälp av Skogssällskapet, genomfört på Brannäshalvön i Oxelösund.

 5. Älgen mår bäst i blandskog

  Som skogsägare innebär det en risk att satsa på blandskog eftersom älgen gärna äter tall- och björkplantor. Men med smarta beslut i skötseln kan riskerna minimeras, och då finns det mycket att vinna på blandskogen – inte minst för jaktintresserade.

 6. Spaning: Så använder vi skogen i framtiden

  Proteinrikt foder, hållbara textilier och förnyelsebara drivmedel – trä som råvara ser ut att bli allt viktigare i framtiden. Men vilken roll kommer blandskogen att spela? Magnus Hallberg på Processum och Magnus Matisons på BioFuel Region ger oss en

 7. Blandskogen viktig för naturvården

  Positiva effekter för den biologiska mångfalden, ökat välbefinnande för människan och minskad risk för skador – blandskogens nytta för naturvården är stor. Det berättar skogsekologen Adam Felton.

 8. Med blandskog sprids risken

  – Skogsägare som vill göra något annorlunda, som har egna mål och ett hum om konsekvenserna, bidrar definitivt till samhällets mål om ett mer varierat skogsbruk.

 9. Skogsägaren Martin Hedberg skapar blandskogar för klimat och mångfald

  Hans skogsbruk ska ge robusta skogar som klarar ett förändrat klimat. Med mångfald av trädarter vill skogsägaren och meteorologen Martin Hedberg också bevara skogens biologiska mångfald.

 10. Föryngringsstarten viktig i skapandet av blandskog

  Vad är det långsiktiga målet? Vilka värden är viktigast? Lägger du för många ägg i samma korg? Vill du ha hjälp att skapa mer mångfald? Sådana frågor blir allt viktigare i samtalen med uppdragsgivarna, menar Lennart Nilsson på Skogssällskapet i Falun.

Våra tjänster inom Blandskog