Feedback och synpunkter

Har du feedback eller synpunkter på Skogssällskapets verksamhet? Då kan du skicka in dem här. Du väljer själv om du vill vara anonym eller om du vill uppge dina kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig.

Gäller ditt ärende misstankar om missförhållanden inom Skogssällskapet ska du använda vår visselblåsartjänst.

Frivilligt, lämnas om du vill få återkoppling på ditt ärende.

Frivilligt, lämnas om du vill få återkoppling på ditt ärende.

Frivilligt, lämnas om du vill få återkoppling på ditt ärende.

För dig som lämnar personuppgifter, t ex namn eller e-postadress, vill vi hänvisa till vår personuppgiftspolicy för information om hur vi behandlar dina personuppgifter.