Certifiering

Skogssällskapets svenska förvaltnings- och produktionsverksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001, FSC® och PEFC. Vi fungerar som paraplyorganisation för FSC och PEFC och kan erbjuda våra kunder certifering av sitt skogsägande.

Att certifiera sitt skogsinnehav är ett ställningstagande för en god balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i skogsbruket. Det är också ett steg vidare, utöver det som lagen kräver av skogsbruket. 

Paraplyorganisation

Skogssällskapet är paraplyorganisation för FSC och PEFC. Det innebär att skogsägare genom oss kan certifiera sitt skogsägande. En skogsägare som certifieras via Skogssällskapet får ett certifikatsbevis med vårt certifikatsnummer. Anslutning kan ske antingen till enbart FSC eller till både FSC och PEFC.

Ömsesidigt åtagande

När en skogsägare ansluter sig till en certifiering genom oss innebär det att hen har åtagit sig att bedriva sitt skogsbruk i enlighet med kriterierna i respektive certifieringssystems standarddokument. Vi på Skogssällskapet har samtidigt gjort ett åtagande gentemot våra certifierare att certifieringens krav efterlevs.

Om du har klagomål eller synpunkter som rör certifiering enligt FSC eller PEFC, läs mer under Klagomålshantering.

Mål att öka andelen certifierad mark

Skogssällskapets strävar efter en hållbar utveckling av skog och mark. Genom certifiering kan vi komma närmare det målet. Därför har vi som mål att öka arealen certifierad mark i Sverige.

Hela Skogssällskapets egna skogsinnehav är certifierat enligt både FSC och PEFC.

Certifikat

Skogssällskapet är certifierat genom Det Norske Veritas enligt ISO 14001, FSC och PEFC. Vi innehar följande certifikat (klicka för att visa certifikatet):