Våtmarksprojekt

Anlägga, återskapa eller restaurera en våtmark? Oavsett vilket kan vi ta hand om hela projektet åt dig. Vi hjälper dig också att söka de bidrag som är aktuella. Med vårt stöd blir projektet lönsamt för både naturen och dig.

Våtmarker har flera viktiga ekologiska funktioner – de renar och buffrar vatten och kan fungera som barnkammare åt fisk, grodor och vadarfåglar. De är också vackra, och på så sätt viktiga för rekreation och upplevelsevärden på fastigheten. För den som uppskattar jakt är det en god investering att skapa eller restaurera en våtmark, eftersom vattnet lockar till sig vilt och därmed ökar jaktvärdet på fastigheten.

Ekonomiska bidrag på upp till 90 %

Omfattande utdikning i Sverige har gjort att ungefär 70 procent av de våtmarker som fanns i början av 1900-talet har torrlagts. Våtmarker är därför en bristvara i det svenska landskapet i dag. På senare år har regering och myndigheter initierat flera satsningar för att öka antalet våtmarker i Sverige. Att anlägga eller återskapa en våtmark ger i dag ofta rätt till ekonomiska bidrag på upp till 90 % av projekterings- och anläggningskostnaden.

Vi sköter hela projektet

På Skogssällskapet sköter vi hela projektet åt dig. Vi går igenom din fastighet och ser var det är mest lämpligt att anlägga en våtmark. Om det har funnits en våtmark på fastigheten tidigare kan man ofta med enkla medel återskapa eller restaurera den. Våra entreprenörer genomför arbetet och vi söker de bidrag som du har rätt till. Att underhålla våtmarken efteråt är en självklar del av vår skogsförvaltning.

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund hos oss skräddarsyr vi skogsskötseln och den ekonomiska planeringen utifrån dig. Skötsel och underhåll av våtmarker, liksom större våtmarksprojekt, är en del i det.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Fördelar med en våtmark

  • Ökar jaktvärdet
  • Bra för biologisk mångfald
  • Ger högre skönhetsvärden på fastigheten
  • Renar och buffrar vatten
  • Bidrag kan täcka stor del av kostnaden

Läs mer om våtmarker i vår kunskapsbank