Tomas Ericson förverkligade drömmen om en skog

Tomas Ericson, Öresbo

Tomas Ericson flyttade hem och köpte skog. Foto: Olivia Ericson

Tomas Ericson äger en egen halvö i Västergötland där hans familj och vänner jagar tillsammans. Med hjälp av Skogssällskapet har Tomas anlagt viltåkrar och viltvatten och vidtagit flera andra åtgärder för att viltet ska trivas. Nu växer det fram ett öppet, vackert landskap som är anpassat för jakt.

Huvudbyggnaden i Öresbo. Foto: Olivia Ericson

Huvudbyggnaden.

2008 flyttade Tomas Ericson tillbaka till Sverige efter en lång utlandsvistelse. Han gick i pension efter att i 24 år ha haft olika positioner på Volvo Group North America; under de sista åtta åren var han dess vd. I tio år har han även varit chef för svensk-amerikanska handelskammaren i New York.

– Jag hade länge närt en dröm om att ha en egen skogsfastighet, och när jag flyttat hem till Sverige kunde jag göra verklighet av planerna, säger han.

– Intresset för jakt har funnits i många år, och även mina två barn är jaktintresserade. Våren 2009 började vi leta efter en lämplig skogsfastighet och hittade en halvö med bedårande vacker natur men fallfärdiga hus. Jag såg en stor potential i fastigheten och köpte Öresbo i december 2009.

Tomas Ericsons halvö ligger vid sjön Öresjö strax utanför Trollhättan. Fastigheten är på 120 hektar, plus 200 hektar vatten och två relativt stora öar. Gran dominerar på markerna, men det finns även blandskog med fina ekbackar och al.

– Tanken med köpet var att skapa bra möjligheter för jakt, kräftfiske och naturupplevelser. Samtidigt som vi i familjen har glädje av fastigheten ser jag den som en bra investering.

Våren 2010 inleddes arbetet med omdaningen av Öresbo.

– Jag kontaktade Mats Jacobsson och Carl Pfeiff på Skogssällskapet, och eftersom underhållet var eftersatt började vi planera hur vi skulle restaurera Öresbo på bästa sätt. Huvudbyggnaden från 1850 renoverades varsamt för att bevara den gamla karaktären.

Ny maskinhall byggdes och vi fixade vägar, så det skulle gå lätt att ta sig fram. Samtidigt som jag ville optimera jakten var tanken att försöka återställa det gamla Öresbo så gott det gick, säger Tomas Ericson.

Viltvatten i Öresbo. Foto: Olivia Ericson

Viltvatten i Öresbo.

Det fanns redan tidigare gott om klövvilt i området, bland annat rådjur, älg och en liten dovviltstam. Förutsättningarna var goda för att skapa ett jaktparadis.

– När jag första gången kom till Öresbo blev jag helt betagen av naturen och den potential som fanns. Men stora delar av fastigheten var misskött. Åkrarna var eftersatta och det var dåligt röjt och gallrat, menar Carl Pfeiff, viltförvaltare på Skogssällskapet.

– Nu har vi med en rad åtgärder fått fram en miljö där viltet trivs och som får dem att stanna kvar på markerna. Vi har restaurerat åkrarna och brynkantzoner i anslutning till dessa. På åkrarna växer grödor som är anpassade för viltet, och där tar man även skörd för vinterfoder till klövviltet. Två viltvatten har byggts, en med munk (med vars hjälp man kan reglera vattennivån) och en med vanlig trumma. Våtmarkerna drar till sig klövviltet och även många fåglar, vilket är bra för såväl jakten som den biologiska mångfalden, säger Carl Pfeiff.

Tack vare att brynkantzoner skapats vid dammar och åkrar finns det gott om foder till viltet. Skogssällskapet har röjt, gallrat och slutavverkat på stora delar av fastigheten. Det finns även gott om ekar och annan lövskog som vårdas med varsam hand.

– Allt är genomgånget och grunden är lagd för hur Öresbo ska skötas framöver. Fyra år efter första kontakten är 75 procent av jobbet gjort, och jag måste säga att jag är mycket nöjd och glad över hur bra samarbetet fungerat med Mats Jacobsson, Carl Pfeiff och övriga på Skogssällskapet. De har ställt upp på alla sätt och ska ha all heder och högsta betyg för det arbete som utförts åt mig, konstaterar Tomas Ericson.

TEXT: Stefan Hällberg

Öresbo

  • Fastmarksareal: 120 hektar, halvö och två öar.
  • Vatten: 202 hektar.
  • Köpeskilling: 12 100 000 kronor (december 2009).
  • Viltanpassningen: Förvandlingen av Öresbo till ett viltparadis har kostat totalt cirka 1 400 000 kronor. Den består huvudsakligen i att förslyade betesmarker återställts, våtmarker anlagts och att viltstängsel rests. Kostnader för renovering av byggnader är inte medtagna. Intäkterna från slutavverkning samt bidrag från bland andra Skogsstyrelsen uppgår till cirka 900 000 kronor. Nettokostnaden är alltså runt 500 000 kronor.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.