Skogsvärden nr 3, 2014

Tema skog och vilt

Skogsvärden nr 3, 2014

Var ligger balanspunkten mellan ekonomiskt produktionsskogsbruk, en livskraftig viltstam och god jakt. I dag vet ingen säkert. Men det finns en del kloka teorier och belysande praktiska försök. Några av dem redovisar vi i det här numret av Skogsvärden, och vi talar med forskare och praktiker.

Dessutom:

  • Största skogsbranden i modern tid
  • Visioner och ansvar för Marie Larsson-Stern​
  • Forskning: Stressa ner i skogen

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.