Nyanlagd våtmark skapar naturvärden

På Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje finns en nyanlagd våtmark till glädje för bland annat viltet. FOTO: Alexander Karlsson

Skogssällskapet har anlagt en ny våtmark på den egna fastigheten Bredvik utanför Norrtälje.

– Vi har avverkat 45-årig granskog på före detta åkermark och sedan låtit en duktig grävmaskinist bygga en dammvall. Vatten börjar nu fyllas på och om ett år räknar vi med att den nya vattenspegeln ska täcka en yta som är cirka 3 hektar stor, säger Alexander Karlsson, skogsförvaltare på Bredvik.

Att återskapa våtmarker är en del av Skogssällskapets naturvårdsstrategi för Bredvik, vars våtmarker dikades ut hårt under 1930-talet.

– Jaktlaget har också efterfrågat ett viltvatten, eftersom det inte funnits en enda vattensamling på jaktmarken tidigare, säger Alexander Karlsson.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.