Examensarbeten

På Skogssällskapet tycker vi att examensarbeten är en fantastisk möjlighet för oss att få mer kunskap inom ett område, samtidigt som du som är student får studera ett ämne där mer kunskap efterfrågas av branschen och där kunskapen kommer till nytta.

Skogssällskapet bjuder årligen in tre-fyra studenter att göra examensarbeten i samarbete med oss.

Ditt examensarbete bör ligga inom något av följande områden:

  • Skogsskötsel
  • Naturvård
  • Skogsekonomi
  • Fastighetsfrågor
  • Viltförvaltning
  • Markägarfrågor/äganderättsfrågor
  • Marknadsföring/kundundersökningar
  • Undersökningar av allmänhetens attityder/inställning till skogsbruk/naturvård

Studenter som utför sina examensarbeten åt Skogssällskapet får ersättning för direkta utlägg förknippade med arbetet, milersättning vid användning av bil samt en gratifikation som betalas ut efter godkänt och avrapporterat exjobb.

Mer information och intresseanmälan? Kontakta oss!

Anna-Karin S. Öjerskog, HR-chef på Skogssällskapet

Anna-Karin S. Öjerskog, HR-chef

Tel: 031-335 66 11

E-post: anna-karin.santonen.ojerskog@skogssallskapet.se

Karin Fällman

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef

Tel: 08-789 89 62

E-post: karin.fallman@skogssallskapet.se