Skogsbränder – så är beredskapen inför sommaren 2023

Jenny Sander, MSB

Jenny Sander, handläggare skogsbrand på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Foto: Press

Hur är Sverige rustat för en torr och varm sommar? Jenny Sander, handläggare skogsbrand på Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar vad som görs för att förebygga och, om olyckan är framme, snabbt kunna släcka bränder i skog och mark.

Hur är Sverige rustat om det skulle bli en torr och varm sommar?

– Sverige är väl rustat. Med erfarenheterna efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 är vi definitivt bättre rustade än tidigare om det skulle bli en ny brandsommar.

Vad har gjorts för att stärka skogsbrands­beredskapen?

– De senaste åren har räddningstjänsterna organiserat sig för att få en bättre samverkan över kommun- och regiongränserna. Skogsbränder
tar inte hänsyn till geografiska gränser, därför underlättar det mycket om man har ett uppbyggt samarbete med sina grannar.

– På nationell nivå har MSB förstärkningsresurser, bland annat släckande helikoptrar och flygplan, som räddningstjänsterna kan fråga efter om deras egna resurser inte räcker till. Varje vecka tittar vi på brandriskprognoserna, bedömer var i Sverige det är störst risk för en större brand och positionerar ut helikoptrarna och flygplanen. Det finns också skogsbrandsdepåer utplacerade på 14 platser runt om i landet. Det är containrar med slang, pumpar och annan utrustning som räddningstjänsten kan behöva extra av vid en större skogsbrand. MSB kan också bidra med andra typer av stöd och till exempelvis hjälpa till med kommunikation, insatsledning och geografiskt kartstöd. Utmaningen med skogsbränder är att det är svårt att veta hur det ser ut på plats ute i terrängen. Då kan våra experter ta fram kartor, som löpande visar var branden är och var räddningstjänstens resurser finns.

Viktiga lärdomar efter brandsomrarna 2014 och 2018?

– Sverige är ett stort land med mycket skog och många glesbygdsområden. Något som är otroligt viktigt är att upptäcka branden tidigt, så att man kan släcka den medan den fortfarande är liten. Därför finansierar MSB skogsbrandsbevakande flyg, som under torra eftermiddagar är uppe och spanar efter rökpelare. Under de senaste åren har vi kompletterat med satellitdetektion av bränder. Nytt för i år är att om satelliterna känner av värmestrålning som kan vara en brand, så går den informationen direkt in i SOS larmkedja och vidare till den lokala räddningstjänsten.

Vad ska jag som skogsägare tänka på om det blir en torr sommar?

– Det allra viktigaste är att fundera på hur du kan undvika att starta en brand. Med hjälp av MSB:s app Brandrisk ute kan du hålla koll på hur stor brandrisken är i just ditt område idag och de närmaste dagarna. Är det riktigt torrt ute kan gnistor uppstå om du exempelvis kommer åt en sten med röjsåg. Det är alltid bra att ha med sig något att släcka med. Alla bränder är små i början och ofta kan det räcka med en vattenkanna om du råkar orsaka gnistbildning. Larmar du räddningstjänsten via 112-appen så får SOS Alarm din koordinat, men det är bra om du kan ge en tydlig vägbeskrivning in till brandområdet – speciellt om det finns nyare skogsbilvägar som ännu inte kommit in i kartunderlagen.

– En sak som är viktig att känna till, är att du som markägare har ansvar för bevakning av brandområdet efter att räddningstjänstens insats har avslutats och tills alla glödbränder slocknat. Det kan vara bra att ha tänkt igenom vilka förutsättningar man har att bevaka ett brandområde.

Tips! Håll koll på brandrisken i skog och mark. I MSB:s app Brandrisk ute får du en överblick av brandrisken upp till fem dagar framåt. Brandriskprognosen gäller för den position där du befinner dig eller vald ort. Det finns tre olika brandriskkartor:

  • Skogsbrandsrisk spridning (anger bland annat spridningsrisk)
  • Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning (anger uttorkningen i bränslet och de nedre markskikt som har störst betydelse för en skogsbrand)
  • Gräsbrandsrisk (brandrisken i det torra fjolårsgräset under våren)

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.