Ständig beredskap nödvändig för att hantera skogsbränder

Brand. Foto: Birgit Lengert/Unsplash

Foto: Birgit Lengert/Unsplash

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 föreslår en statlig utredning att kommunerna ska få möjlighet att ta hjälp av skogs- och lantbruket för tidiga insatser vid skogsbrand, något som hittills varit i strid med gällande lag. 

Sommarens skogsbränder var de mest omfattande i Sverige i modern tid och många skogsägare drabbades hårt. Sammanlagt gjorde kommunernas räddningstjänster cirka 7 000 utryckningar i samarbete med andra svenska och internationella aktörer och totalt brann cirka 25 000 hektar skogsmark.

Den statliga skogsbrandutredningen visar att brandbekämpningen gick bra på många platser, men att räddningstjänsten på andra platser kom för sent och var för försiktiga i starten, att man var för dåligt utbildade och tränade och att samhällets resurser inte alltid kunde tas tillvara för att lagstiftningen hindrade.

Den allvarligaste bristen är, enligt utredaren Jan-Åke Björklund, att många små kommuner inte har tillgång till ständig beredskap. Detta försenade och försvårade släckningsinsatser i många fall. Genom att ingå i större system där kommuner samverkar för att hålla ständig beredskap kan små kommuners förutsättningar att hantera skogsbränder och andra allvarliga händelser förbättras. Utredaren efterlyser därför tydligare lagstiftning som ger MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ökade befogenheter att följa upp och utöva tillsyn över kommunernas handlingsprogram för räddningstjänsten.

Utredningen visar att kommunerna inte hade möjlighet att ta emot hjälp som skogs- och lantbruket erbjöd i tidigt skede. Detta för att alla som ingår i räddningstjänsten i dag enligt gällande lag måste vara kommunalt anställda. Utredaren föreslår därför förändring av lagstiftningen som innebär att kommunerna, i väntan på räddningstjänsten, ska kunna träffa avtal med privata entreprenadföretag, skogsägare och andra som finns på plats för att snabbare kunna komma igång med släckningsarbetet. Lokala markägare och entreprenörer kan göra viktiga insatser i skogsbrandens tidiga skede, menar Jan-Åke Björklund:

– De kan i avvaktan på räddningstjänst släcka bränder. De känner sin skog, har tillgång till skogsmaskiner och lantbrukets maskiner. De har kartor och kan visa hur man tar sig till branden och kan göra tidiga insatser. Kommuner ska kunna träffa avtal om att räkna in dem i styrkan, men bara i avvaktan på att räddningstjänsten sedan kommer. Det gäller att utnyttja samhällets samlade resurser bättre, säger han.

Text: Malin von Essen

Utredningen ”Skogsbränderna sommaren 2018” (SOU 2019:7) har nyligen varit ute på remiss hos myndigheter, kommuner, intresseorganisationer med flera. Den kan läsas i sin helhet på www.regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.