Skogsindex: Intressant
utveckling att vänta

Skogsindex för våren 2023Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga, men takten har mattats av. Samtidigt fortsätter avkastningsvärdet att öka tack vare högre virkespriser vilket gör att Skogsindex totalt sett hamnar något lägre jämfört med september förra året. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert, Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrika Abelson

I Skogssäll­skapets senaste Skogsindex, som publicerades vid årsskiftet, noterades nya rekordpriser på skogsfastigheter. Samtidigt syntes tendenser på att prisökningstakten sakta skulle börja avta. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson berättade då om längre försäljningstider och mindre heta budstrider. När vi nu har kommit halvvägs in på 2023 är det här en bild som han kan bekräfta.

– Under början av 2022 var det lite tjurrusning på skogsfastigheter. Nu fortsätter priserna att öka, men i en lägre takt, säger han.

Vidare berättar Ulrik Abelson att utbudet på fastigheter verkar vara svagare i år jämfört med förra året och att spekulanterna är mer avvaktande.

– Marknaden pekar inte rakt uppåt längre, det råder lite mer tveksamhet. Samtidigt är det ett bra säljläge där marknads­priserna fortsatt ligger på en hög nivå. Säljprocesserna är dock ibland mer utdragna när spekulanterna tar längre tid på sig att fatta beslut, säger han.

Olika prisutveckling i olika delar av landet

Utvecklingen ser dock lite olika ut över landet. I Mellannorrland och ut med Norrlandskusten är prisutvecklingen fortfarande god.

– Man kan säga att marknaden verkar vara lite mer het i Norrland. Men det beror också på att fastighetspriserna är lägre där, så det finns ett högre öknings­utrymme, säger han.

Vad gäller marknaden för skogsfastigheter som kan köpas av juridiska personer syns en fortsatt mycket stark utveckling.

– Den här marknaden lever sitt eget liv. Här ser vi en väldigt stark efterfråga och alltjämt en god prisutveckling, säger Ulrik Abelson.

Vidare berättar han att priserna på de flesta virkessortiment har gått upp sedan i höstas, där framför allt massaveden pressats uppåt till följd av god efterfrågan och av höga priser på energived. Att energiveden nu ligger på historiskt starka nivåer är en effekt av de höga energipriserna till följd av kriget i Ukraina.

– Mest påtaglig är uppgången av virkespriserna i Svealand där prisnivån är mer harmoniserad mot priserna i södra Sverige. Det så kallade ”prisdiket” för Svealand verkar förvinna allt mer och i skrivande stund är det samma grundpris på massaved i Götaland och Svealand.

Högre virkespriser gör att Skogsindex sjunker

Sammanfattningsvis visar de senaste siffrorna att Skogsindex viker nedåt, även om det mestadels är en försiktig nedgång och med en viss variation mellan regionerna.

– De kraftigaste förändringarna ser vi i Uppland, vilket främst är en effekt av de högre virkespriserna som direkt lyfter avkastningsvärdet, berättar Ulrik Abelson.

Han tillägger dock att bedömningen är att avkastningsvärdet rent generellt kommer pressas neråt en bit när ett ökat kostnadsläge slår igenom.

– Inflation, höga räntor och ökade lönekostnader innebär högre kostnader för skogsvård och avverkning, men även rent allmänt högre driftskostnader för en skogsfastighet.

Avslutningsvis säger Ulrik Abelson att han på det hela taget ser en stabil marknad gällande skogsfastigheter. Man ska också ha i åtanke att fastighetspriserna, i vart fall historiskt sett, över tiden har hängt med uppåt i takt med inflationen.

– Under vintern och tidig vår säljs det lite färre skogsfastigheter generellt. Allt eftersom vintern släpper greppet ökar normalt utbudet av fastigheter. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av utbud och slutpriser nu under sommaren fram till hösten, säger han.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.