Skogsindex: Stigande priser på både virke och skogsmark

Skogsindex våren 2021Förstora bilden

Klicka på bilden för en förstoring.

Skogen är hetare än någonsin. Trots pandemi fortsätter skogsmarkspriserna att stiga och nå nya rekordnivåer – samtidigt som virkesmarknaden också är het och där dragloket är den starka trävarumarknaden. Det berättar Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Färska siffror från Skogssällskapets Skogsindex visar att virkespriserna har stigit i hela landet under perioden september till mars i år. Framför allt ser man stora prishöjningar på sågtimmer – men även kubbsortiment och massaved har kommit starkt, särskilt under april och maj.

– Sågverksindustrin går på högvarv, det är all time high just nu. Det finns en stor efterfrågan på sågade trävaror vilket driver prisnivån på virket uppåt. Det är framför allt en stark exportmarknad på trävaror, även understödd av god inhemsk efterfrågan, som satt fart på utvecklingen. Dock finns det fortfarande en viss obalans i trädslagsfördelningen då man behövt koncentrera avverkningen till granbestånd på grund av problem med granbarkborren, framför allt i södra och mellersta Sverige, säger Ulrik Abelson och fortsätter:

– Pappers- och massavedsindustrin har haft det motigt ett tag, särskilt i början av pandemin då en allmän konjunkturförsvagning påverkade priserna. Men nu ser vi en ljusning då massapriserna på världsmarknaden gått upp, vilket i förlängningen ger en bättre efterfrågan på massaved. Dock brottas tidningspapperssegmentet fortfarande med stora problem, med nedläggningar av stora anläggningar i både Sverige och Finland som följd. Jag tror att vi framåt kommer att se strukturella förändringar i virkesflödet i takt med att fler pappersbruk avvecklas eller ställer om sin verksamhet från produktion av tryck-och tidningspapper till kartong och andra produkter.

Trenden med stigande skogsmarkspriser fortsätter att hålla i sig, och Ulrik Abelson konstaterar att pandemin bidragit till en glödhet fastighetsmarknad där allt fler vill investera i skog.

– När vi inte har kunnat resa, shoppa eller gå på restaurang har vi styrt våra investeringar till bostäder, skog och andra tillgångar. Intresset för skogsfastigheter har definitivt ökat – både bland institutioner och företag som vill sprida sina risker och bland privatpersoner som söker en trygg, stabil och långsiktig investering med historiskt sett god avkastning. Vi har sett prisökningar på skogsmark under en längre tid i främst södra Sverige, och nu kommer det starkare även norrut.

Samtidigt som det finns ett stort tryck på skogsfastigheter är utbudet relativt lågt, berättar Ulrik Abelsson.

– Är de fastigheter som kommer ut på öppna marknaden välskötta med tilltalande egenskaper i övrigt, som till exempel bra skogsbilvägar och goda jaktmöjligheter, blir det ofta budgivning som drar upp priserna. När det gäller bolagsskog, det vill säga skogsfastigheter som juridiska personer kan förvärva, har prisuppgången varit extra stor, särskilt på lite större objekt. Att efterfrågan på skogsfastigheter är hög kan även förklaras med ett lågt ränteläge som gör det fördelaktigt att investera i skogen, säger Ulrik Abelson.

– Det låga ränteläget bidrar naturligtvis till investeringstrycket när det gäller fastigheter generellt, och skogsfastigheter i synnerhet. Det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan.

Så här ett och ett halvt år senare – har det blivit den coronaeffekt ni trodde?

– I pandemins början var man orolig för hur marknaden skulle utveckla sig och man befarade en försvagning – men det har blivit helt tvärtom. Ökade fastighetspriser, nya höjningar på virkespriserna och en stark efterfrågan på skogsmark har skapat ett helt annat scenario än de flesta förväntade sig då. Sammantaget sedan september är virkesprishöjningarna, och därmed ökningen av avkastningsvärdet, högre än prisökningen på skogsmark. Det leder till att skogindex för mars 2021 backar överlag. Nu under våren bedöms skogsmarkspriserna skjuta iväg till nya toppnoteringar samtidigt som virkespriserna har höjts med start i södra Sverige.

Vad tror du om utvecklingen framåt?

– Hur det kommer att utveckla sig framöver är såklart svårt att sia om, det mesta talar dock för att prisuppgången på skogsmark fortsätter ett tag till. Men då det är höga nivåer på både börsen och fastighetsmarknaden är fallhöjden stor om det blir en tillbakagång. Det finns alltså en risk att det kommer bli en viss justering på marknaden, men det återstår att se.

Text: Therese Johansson

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.