"Man måste förstå hur certifieringen är uppbyggd"

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, kommenterar Dagens
Nyheters granskning av FSC-certifieringen.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet

Karin Fällman Lillqvist

I en granskning gjord av Dagens Nyheter kommer det fram att flera skogsbolag bryter mot certifieringskraven men trots det får behålla sin certifiering. Kan man lita på certifieringen?

– Ja, det kan man. En certifiering för ansvarsfullt skogsbruk väger samman miljöintressen, sociala intressen och ekonomiska intressen vilket har mynnat ut i en standard med ett stort antal regler som ska följas. Vid årliga revisioner kontrollerar oberoende, utbildade och ackrediterade revisorer att reglerna följs, detta via stickprov. Om en markägare inte korrigerar sina avvikelser, eller om avvikelserna upprepas, kan certifikat suspenderas eller avslutas.

Borde det inte vara hårdare påföljder om man bryter mot reglerna?

– Man måste förstå hur certifieringen är uppbyggd. FSC kräver inte felfrihet när det gäller att uppfylla principerna och kriterierna, utan det handlar om ständig utveckling. Om reglerna inte följs så utfärdas en avvikelse, vilket på engelska heter CAR, Corrective Action Requested. Som namnet antyder så handlar det om att man ska göra om och göra rätt. Kan man visa att man på ett systematiskt sätt åtgärdat felet och sett till att det inte upprepas stängs avvikelsen. Om revisorn däremot hittar samma fel igen kan man antingen få en allvarlig avvikelse eller få sitt certifikat suspenderat, och man måste då bevisa ännu tydligare hur man ska se till att det inte händer igen. Det vill ingen certifierad markägare råka ut för eftersom det innebär otroligt mycket jobb.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.