Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Både ljusglimtar och oros­moln på virkesmarknaden

Slingrande skogsväg. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

På vissa sätt hoppfullt men med stora utmaningar. Så kan man beskriva virkesmarknaden just nu, säger Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson, efter en vår som präglats av ett enda ord: corona.

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet

Pontus Larsson

När samhällen världen över stängde ner under slutet av mars och april såg prognoserna för virkesmarknaden allt annat än ljusa ut. Sågverk och massabruk gjorde sig redo för permitteringar och produktionsstopp. Men under maj månad såg det ut som att de värsta farhågorna kanske inte skulle behöva besannas.

– Den lågkonjunktur som vi såg runt knuten i mars har förflyttats framåt i tiden, och effekterna av coronakrisen har inom vissa områden varit mildare än vad som först befarats. Men det är stor sannolikhet att effekterna i ekonomin kommer längre fram, säger Pontus Larsson.

En tendens som märktes redan i april, och som sedan har fortsatt, är att bygghandel och hemmasnickeri har fått ett uppsving som en effekt av att människor spenderar mer tid hemma och renoverar.

– Efterfrågan på sågade trävaror är hög, och de flesta sågverken är nu tillbaka i normal produktion, så här rullar flödet på bra med låga lager vilket lett till vissa prishöjningar på sågade trävaror.

Ungefär en tredjedel av den totala sågverksproduktionen i Sverige säljs på den svenska marknaden, resten går på export. Furuvaror, som impregnerad furu till altanbygge och andra utomhusprojekt, är efterfrågat. Och Pontus säger att utvecklingen är densamma i Europa, i takt med att samhällen öppnar upp igen.

En aktuell händelse i sågverksbranschen är att Vidakoncernen köper upp Bergs sågverk.

– Trenden med konsolidering fortsätter. Som fristående aktör på virkesmarknaden följer vi utvecklingen noga.

Minskat resande har påverkar massaindustrin

På massavedssidan är situationen mer utmanande. Här har marknaden mer tydligt påverkats negativt av coronakrisen.

– Kartong och sanitetsprodukter går fortsatt bra, men försäljningen av produkter som exempelvis pocketböcker och tidningar har minskat, bland annat en effekt av att människor reser mindre. En stor del av försäljningen sker när människor är på resande fot, berättar Pontus.

Kombinerat med olika driftsstörningar i produktionen, där vissa störningar är relaterade till coronakrisen och andra inte, har gjort att det finns ett överskott av massaved på marknaden vilket har pressat ner priserna i vissa regioner under våren. Det är framförallt barr- och granmassaved som det finns överskott av, där de pågående angreppen av granbarkborre ytterligare ökar på utbudet.

– Barkborreangreppen tvingar fram avverkningar i framförallt norra delarna av Götaland och Svealand.

Ytterligare en faktor som förväntas påverka efterfrågan på massaved är de underhållsstopp som bruken planerar under hösten.

– Under våren har vissa massabruk skjutit upp sina underhållsstopp, eftersom det varit svårt att genomföra dem under coronakrisen.

Tänk långsiktigt och håll koll på barkborren

Efterfrågan på timmer är god, men efterfrågan på massaved är låg – och en avverkning ger ju oundvikligen både och. Så hur vet man som skogsägare vilket beslut som är bäst att ta? Rådet är att tänka långsiktigt, och att löpande stämma av med sin skogliga rådgivare om vad som blir det mest fördelaktiga.

– Det är viktigt att ha ett långsiktigt brukande av skogen, så att du inte blir för beroende av tillfälliga svängningar i priser och efterfrågan. På Skogssällskapet ger vi alla våra förvaltningskunder en skogsstrategi, som ger prognoser för bland annat tillväxten på fastigheten 100 år framåt i tiden. Skogsstrategin, tillsammans med täta avstämningar mellan skogsägare och skogsförvaltare, gör det enklare att anpassa skogsbruket på fastigheten utifrån rådande marknadsläge. Sen är det viktigt att vara vaksam på skador från granbarkborren och agera snabbt om skador upptäcks – både för att begränsa fortsatt spridning, och rädda virkesvärde, säger Pontus Larsson.

Text: Ulrika Lagerlöf

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.