Barkborreskadorna fördubblade under 2019 – 7 miljoner kubik skadade

Granbarkborreskadad skog. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

Granbarkborreskadad skog. Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

Enligt en ny kartläggning har granbarkborren under 2019 skadat närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige. Det är nästan en fördubbling av angreppen jämfört med 2018.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mattias Berglund

Kartläggningen, som Skogs­styrelsen genomfört tillsammans med Södra Skogsägarna, visar att angreppen under 2019 spridit sig längre norrut i landet.

– Det är en nivå som är historiskt rekordhög, säger Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Skogsstyrelsen leder sedan ett år tillbaka samverkansprojektet ”Stoppa borrarna” där skogsbruk och länsstyrelser i södra Sverige ingår. Det finns också ett förslag från regeringen och samarbetspartierna om att utöka anslaget till Skogsstyrelsen med 30 miljoner varje år, fram till 2022, för att bekämpa granbarkborren och andra skogsskador.

– Vi hoppas att förslaget om extra anslag klubbas igenom av riksdagen inom kort, för det behövs en stark samordning från Skogsstyrelsen i den här frågan, säger Mattias Berglund.

Högsta prioritet på barkborreavverkningar

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Pontus Larsson

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare och skogsbolag att fortsätta arbetet för att identi­fiera skador och plocka ut angripet virke.

– Läget är allvarligt, men på Skogssällskapet bedömer vi att läget just nu är under kontroll på våra kunders fastigheter och i de skogar som Skogssällskapet äger, säger Pontus Larsson, virkes- och produktionschef på Skogssällskapet.

Under 2019 har barkborreavverkningar haft högsta prioritet på Skogssällskapet, utifrån en handlingsplan som togs fram efter den rekordtorra sommaren 2018.

– Nu jobbar vi för fullt med vår förnyade handlingsplan för 2020. Vi måste vara uthålliga i det här arbetet. Läget kommer att fortsätta att vara allvarligt under lång tid framöver, säger Mattias Berglund.

Text: Ulrika Lagerlöf

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.