Skogsvärden nr 4, 2015

Tema: Hållbart skogsbruk

Skogsvärden nr 1, 2015

Skogssällskapet har satt frågan om hållbart skogsbruk under förstoringsglaset. Vad betyder egentligen hållbart skogsbruk för olika aktörer? Vad krävs för att nå fram till en hållbar utveckling i skogen? Svaret är inte enkelt, och beror mycket på vem du frågar.

Mats Dellham, styrelseledamot i Skogssällskapet, menar att branschen måste bli bättre på att visa vad man verkligen betyder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lisa Sennerby Forsse, tidigare rektor på SLU, lyfter utmaningen att bruka och bevara skogen. Vi frågade också Skogsindustrierna, Svenskt Friluftsliv och Naturskyddsföreningen om hållbart skogsbruk.

Mer ur innehållet:

  • Markku Rummukainen: Klimatförändringar är ett faktum som vi måste hantera
  • Certifiering: Ansvarsfullt eller hållbart?
  • Nationellt skogsprogram: Kroka arm för skogen!
  • Göteborg kompenserar mindre hackspett

Dessutom:

  • Skogsindex: Befäst uppgång på fastighetsmarknaden
  • Virkeskrönikan: Volatilt – men uppåt

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.