Skogsvärden nr 2, 2015

Tema: Tjädern och tjäderskogen - starka känslor, många viljor

Skogsvärden nr 1, 2015

Tjädern är en mytomspunnen symbol för gammelskogen. Samtidigt kan tjädern stå som symbol för behovet av avvägningar mellan olika värden, nyttigheter och viljor i skogen. 

Innehållet i Skogsvärden 2, 2015 visar att avvägningar inte alltid är så enkla att göra. Det finns sällan endast en sanning och ett svar.

I tidningen presenterar Skogssällskapet vad forskare, myndigheter och intresseorganisationer säger om tjäderns situation i våra svenska skogar.

Ur innehållet:

  • Tjäder i din skog – så tar du hänsyn
  • Forskarna eniga: Tjädern är inte hotad
  • Tjäderkommittén/tjäderobservatörerna:
    Självklart är tjädern hotad
  • Naturvårdsverket: Tjädern väcker sarka känslor

Dessutom:

  • Två skogsägare - två olika visioner
  • Virkeskrönikan: Stabilt, men ändå osäkert
  • Skogsindex: Nu har fastighetsmarknaden vänt uppåt

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.