Skogsvärden nr 2, 2014

Tema skogen i valet

Skogsvärden nr 2, 2014

Exporten, nationellt skogsprogram, EU:s skogsstrategi och hållbart skogsbruk är, tillsammans med skogens förmåga att skapa jobb, viktiga skogsfrågor i höstens riksdagsval. I det här numret av Skogsvärden tittar vi närmare på skogen under supervalåret 2014.

Dessutom:

  • Varsamt skogsbruk hos Stiftelsen Skånska Landskap
  • Statlig konkurrens med Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet
  • Skogsbruk och juridik
  • Forskning: Kortare omloppstid liten påverkan på ekonomin
  • Virkeskrönikan
  • Skogsindex

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.