Fastighetsspecialistens råd inför generations­skiftet: Lyssna på allas tankar

Anders Ekholm. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Anders Ekholm är fastighetsspecialist på Skogssällskapet. Han betonar hur viktigt det är att börja i tid. "Det är en fördel om det finns tid att tänka om, så att man inte behöver krysta fram en lösning under tidspress." Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Ett generationsskifte kräver kunskap inom såväl skogsbruk som juridik och ekonomi. Dessutom kan det vara mycket känslor inblandade. Men, det finns hjälp att få hela vägen genom processen.

– Ett generationsskifte handlar ofta om stora värden. Därför bör man ta hjälp med allt från att värdera fastigheten och räkna på vilken överlåtelseform som blir fördelaktigast, till att säkerställa att de juridiska dokumenten är korrekt utformade, säger Anders Ekholm, fastighetsspecialist på Skogssällskapet.

Han betonar att varje generationsskifte är unikt, det finns ingen lösning som funkar för alla. Därför är det bra att ta upp frågan inom familjen i god tid innan det är dags.

– Det är viktigt att lyssna på allas tankar och önskemål. Som förälder kanske du tror att du vet vad barnen vill, men det kan visa sig att det inte stämmer alls. Då är det en fördel om det finns tid att tänka om, så att man inte behöver krysta fram en lösning under tidspress, säger Anders Ekholm.

Hur ser skogsfastigheten ut? Går den att dela upp? Finns det ett bostadshus – och vem ska i så fall bo där? I vilket skede av livet är barnen? Och hur ser deras ekonomiska förutsättningar ut? Det här är några aspekter som har betydelse vid ett generationsskifte. Men den första frågan att ställa är vem eller vilka som är intresserade att driva gården vidare.

– Sedan är det en sak att vilja ta över och en annan sak att faktiskt kunna göra det. Det får man räkna på i nästa steg, säger Anders Ekholm.

För ett rättvist generationsskifte är det viktigt att göra en oberoende värdering av fastigheten. Och för att få rätt indata vid värderingen är en uppdaterad skogsbruksplan en förutsättning.

– Om till exempel ett syskon ska ta över skogen och de övriga ska kompenseras, då är det fastighetens marknadsvärde man utgår från, säger Anders Ekholm.

Är ett av barnen mer intresserat av skogen, medan någon annan gärna vill ta över bostadshuset, då kan det också vara en bra idé att värdera de olika delarna innan man fattar sitt beslut. Ett annat alternativ kan vara att stycka av och dela upp skogen mellan barnen.

– I det fallet gäller det att ha koll på produktionskravet, det vill säga hur mycket skogen behöver avkasta i kubik per hektar och år för att kunna utgöra en egen skogsfastighet, säger Anders Ekholm.

Vilken överlåtelseform som är bäst varierar från fall till fall. Anders Ekholm rekommenderar att man tar hjälp av en rådgivare för att göra en kalkyl på de olika alternativen.

– Det är mycket som spelar in och man måste titta på privatekonomin i varje enskilt fall. Har den som ska ta över möjlighet att köpa eller ska överlåtelsen ske som gåva? Eller gåva mot vederlag? Finns det syskon som ska kompenseras? Har föräldragenerationen haft andra jobb eller har de levt på gården och behöver få någon form av ersättning för det?

Väljer man att överlåta skogen genom gåva innebär det att den nya ägaren tar över den tidigare ägarens situation enligt det som kallas kontinuitetsprincipen.

– Du behöver inte lägga ut några pengar utan får helt enkelt skogsfastigheten. Det kan vara bra, men viktigt att tänka på är att du samtidigt tar över givarens skattemässiga situation. Har du mycket skog som är avverkningsmogen kan det vara en nackdel eftersom du till exempel inte har samma möjlighet till skogsavdrag, som om du istället köpt fastigheten, förklarar Anders Ekholm.

Vad är då skillnaden mellan gåva och köp? Jo, gränsen går vid taxeringsvärdet. Vid en gåva kan den som tar över fastigheten fortfarande betala föräldrarna, men ersättningen måste vara lägre än taxeringsvärdet, annars ser Skatteverket överlåtelsen som ett köp och föräldrarna behöver skatta för vinsten.

– Ett generationsskifte är komplext och påverkar hur ekonomin blir både för föräldragenerationen och de nya ägarna. Det är jätteviktigt att tänka efter före och ta hjälp så att man verkligen räknar rätt. Det gäller också när det kommer till de juridiska dokumenten, formfel kan göra avtal ogiltiga. Vi på Skogssällskapet har lång erfarenhet av generationsskiften och har specialister inom alla områden som krävs, säger Anders Ekholm.

Text: Monica Forsberg

Vanliga sätt att överlåta en fastighet vid generationsskifte

Arv

Många skogsfastigheter överförs genom arv när ägaren av fastigheten avlider. Arvsrätten reglerar hur tillgångar, inklusive skogsfastigheter, fördelas bland arvingarna. Om ett generationsskifte sker genom arv har man vanligen inte kontroll över processen. Det bästa är att genomföra skiftet under givarens livstid då man kan ha mer kontroll över processen.

Överlåtelse inom familjen

Ägaren kan överlåta skogsfastigheten under sin livstid till en familjemedlem genom en gåva eller ett köp eller en kombination
av båda för att hålla egendomen inom familjen.

Gåva

Kriterierna för en gåva är att det sker en förmögenhetsöverföring, givaren blir fattigare, gåvotagaren berikas samt att gåvan är frivillig och att det finns en gåvoavsikt.

Köp och försäljning

En köpare kan förvärva fastigheten genom att köpa den från den nuvarande ägaren. Detta kan ske genom förhandlingar mellan köpare och säljare eller genom en mäklarförmedlad transaktion.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.