Skogsägarskolan: Så funkar det med husbehovstäkter

Grus. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Att från sin egen mark utvinna material för att använda till vägar eller hus är både praktiskt och helt gratis. Men hur funkar det egentligen – var får man gräva, hur stor mängd får man ta och för vilket syfte? Skogssällskapets konsult­chef Christina Nyström förklarar vad som gäller för husbehovstäkter.

Christina Nyström, konsultchef på Skogssällskapet

Christina Nyström

Vad innebär en husbehovstäkt?

– Det är när du tar ut någon form av material ur marken, till exempel naturgrus, bergmaterial eller torv, och använder det för eget behov inom den egna fastigheten. Det kan till exempel vara material till vägar, antingen underhåll eller anläggning av en ny väg, eller till någon typ av bygge.

Hur går man till väga om man vill öppna en täkt?

– Först och främst ska du fundera på vilket material du behöver och ta reda på vad som finns i marken på din fastighet. Beräkna också ungefär hur mycket material du behöver ta ut. Nästa steg är att säkerställa att du får gå vidare med dina planer. Tillsynsmyndigheten för husbehovstäkter är
normalt kommunen, men det kan i vissa fall vara länsstyrelsen. Ett grundtips är att alltid börja med att kontakta kommunen. Fråga hellre en gång för mycket än för lite, sätt dig in i reglerna tidigt i processen och kontakta en fastighetsspecialist om du vill ha mer stöd och hjälp. Till exempel erbjuder vi på Skogssällskapet sådana tjänster.

Vilka regler behöver man som markägare ha koll på?

– Husbehovstäkter kan antingen vara tillstånds- eller anmälningspliktiga beroende på vilket material som avses brytas och i vilken mängd. Naturgrus och berg är anmälningspliktigt till tillsynsmyndighet om man tar ut mer än 10 000 ton. Samma gäller för torv om verksamhetsområdet är större än 5 hektar eller mer än 50 000 kubikmeter torv. Du får påbörja verksamheten tidigast 6 veckor efter att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Planerar du uttag som är ännu större – bergtäkter större än 25 hektar och torvtäkter större än 150 hektar – måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Så om man understiger dessa gränsvärden är det fritt fram?

– Ja, i princip, men dubbelkolla alltid med tillsyns­myndigheten ändå. Det kan nämligen vara så att det är ett känsligt område och då kan det finnas lokala restriktioner. Husbehovstäkter kan även innebära en väsentlig ändring av naturmiljön och då ska samråd ske med länsstyrelsen så att man inte bryter mot miljöbalken. När du skickar in din anmälan om samråd får du vänta i 6 veckor. Har du inte hört något efter det är det grönt ljus att sätta igång.

Finns det några fallgropar att akta sig för?

– En viktig sak att komma ihåg är att bara använda täkten för eget behov på den egna fastigheten. Det får aldrig ske för kommersiellt bruk, även om du har verksamhet på den egna fastigheten. Till exempel, har du ett cementgjuteri på gården får du inte använda material från din egen täkt till detta. En annan fallgrop är om du går ihop med grannarna för att anlägga en ny väg och vill använda material från din egen täkt. Då får du bara använda den mängden grus som motsvarar din andel i vägen – du får alltså inte ta ut hundra procent av gruset som används.

Behöver marken återställas när man är klar med sin husbehovstäkt?

– När du söker tillstånd för stora täkter finns det krav på återställande, och då är det vanligast att man vattenfyller täkten. Men för mindre täkter behöver du inte göra något om du inte vill. Har du grävt efter material blir det ofta en naturlig vattensamling med en miljö som kan gynna vissa djur och
växter – och det i sig kan ju ha ett värde för naturmiljön.

Text: Therese Johansson

Ska du öppna en husbehovstäkt? Här är checklistan du behöver:

 1. Ta reda på vilket material du behöver och hur mycket.
 2. Undersök vad som finns på din mark.
 3. Kontakta tillsynsmyndighet (vanligen kommunen) tidigt i processen – fråga hellre en gång för mycket än för lite.
 4. Gör en anmälan till tillsynsmyndighet om du tar ut mer än 10 000 ton naturgrus eller berg, eller mer än 50 000 kubikmeter torv.
 5. För mycket stora uttag krävs tillstånd från länsstyrelsen – se faktaruta.
 6. Om uttaget kan påverka naturmiljön krävs samråd med länsstyrelsen, oavsett mängd och storlek på täkt.
 7. Läs på om regler, fråga din kommun och ta hjälp av en fastighetsspecialist om du känner dig osäker kring processen.

Anmälan för husbehovstäkter

Anmälningsplikt till tillsynsmyndighet (vanligtvis kommunen) gäller om det handlar om en täkt för markinnehavarens husbehov av...

 • naturgrus och den totala uttagna mängden är mer än 10 000 ton
 • berg och den totala uttagna mängden är mer än 10 000 ton
 • torv och verksamhets­området är större än fem hektar, eller uttaget är större än totalt 50 000 kubikmeter.

Tillstånd för husbehovstäkter

Tillståndsplikt till länsstyrelsen för husbehovstäkter gäller om det handlar om...

 • bergtäkter större än 25 hektar
 • torvtäkter större än 150 hektar.

Samråd med länsstyrelsen

Om uttaget kan påverka naturmiljön krävs samråd med
länsstyrelsen – oavsett mängd och storlek på din husbehovstäkt.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.