Så går det till att bygga en skogsbilväg

Att bygga en ny väg på skogsfastigheten kan många gånger löna sig. Fastighetens värde ökar om vägnätet är bra, du får bättre lönsamhet i avverkningarna, minskar risken för körskador och gör skogen mer tillgänglig för tillsyn. Här går Jon Montan, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Halland, igenom de viktigaste stegen vid ett vägprojekt.

1. Inventera behovet

Jon Montan, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Jon Montan

– Hur ser vägnätet ut på fastig­heten? Finns det områden som är svårtill­gängliga i dag? Här gäller det att tänka långsiktigt, inte bara vilka områden som ska gallras eller slutavverkas i år och nästa, utan på betydligt längre sikt. Om du har en Skogsstrategi för din fastighet så har du ett bra underlag för att räkna på behovet av vägar.

2. Räkna ut lönsamheten

– En båtnadskalkyl hjälper dig att räkna ut om vägen blir lönsam eller inte. I kalkylen tar man med alla de skogsbestånd som kan utnyttja vägen för virkes-, person- och skogsvårdstransporter. Hur långa blir terrängstransporterna med och utan väg, hur stora volymer ska fraktas ut osv. Här får du svar på hur lång väg som är lönsamt att bygga och vilka vinsterna blir på lång sikt.

3. Snitsla ut vägsträckningen

– Utifrån beräkningarna snitslas väggatan ut inför avverkning. Här tas hänsyn till terrängförhållanden, bärighet, tillgång till vägbyggnadsmaterial mm. När vägens sträckning är bestämd skickas en anmälan för samråd in till Skogsstyrelsen, för att säkerställa att alla hänsyn till natur- och kulturmiljövärden tas på ett bra sätt.

Efter avverkningen. Väggatan måste vara åtminstone 12-15 meter bred. Foto: Jon Montan

Väggatan måste vara åtminstone 12-15 meter bred. Foto: Jon Montan

4. Avverka

– Väggatan behöver vara 12-15 meter bred. Där man ska använda vägbyggnadsmaterial utmed vägsträckningen kan den behöva vara bredare. Riset skotas ut och flisas, eller flyttas till vägsträckor där bärigheten är sämre. Där används riset som en matta att bygga vägen på.

5. Gräva

– Inför grävarbetet kan det vara lämpligt att hämta in prisuppgifter från olika gräventreprenörer, och referenser på vägar som de byggt. Kvaliteten är jätteviktig och vägen ska bestå länge, så titta inte bara på priset i jämförelsen. Var noga med att vägen ska byggas utifrån de krav Biometria ställer på en väg för lastbil med släp. När grävarbetet börjar kan det hända att man stöter på berg i vägens sträckning. Ibland går det att bygga förbi men det kan bli aktuellt att spränga, något som inte enbart är till nackdel eftersom man genom sprängningen kan få ett mycket bra vägbyggnadsmaterial.

6. Låt vägkroppen vila

– När vägkroppen är färdig är det bra om den får vila en tid och ”sätta” sig så att håligheter inne i vägkroppen faller samman och vägen blir stabil. Det bästa är om naturen får ha sin gång genom en regnig höst eller en vinter.

7. Bär- och slitlager

– När vägen ”satt” sig är det dags att lägga på ett bärlager för att skapa bättre styrka i vägen. Ska vägen hålla bra standard bör den därefter toppas med ett slitlager, som är ett gruslager med mindre fraktioner. Det är inte ovanligt att grusning av ett slitlager sker efter något eller några år för att sprida kostnaderna, men det är viktigt att det sker eftersom det annars är mycket svårt att utföra ett löpande underhåll av vägen. Underhållet består av att vägen hyvlas eller sladdas en eller två gånger per år. Görs det regelbundet behöver du grusa vägen betydligt mer sällan, vilket sparar stora summor på sikt.

Skogsbilvägen när den är färdig. Foto: Jon Montan

Foto: Jon Montan

8. Färdigt!

– Vägen är nu färdig att tas i bruk. Glöm inte att vägen ska rapporteras in till Biometria, så att den läggs in i Skogsbrukets nationella vägdatabas (SNVDB) innan den börjar användas för att transportera virke. Det här är något som din skogsförvaltare kan hjälpa dig med.

– Fastighetens värde och nettot från kommande avverkningar har stigit. Med andra ord en mycket värdehöjande investering i din fastighet!

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.