Virkes­mark­nadens upp- och nedgångar – det här bör du tänka på

Skotare. Foto: Thomas Adolfsén

Hur kan du som skogsägare påverka vad du får betalt för virket när konjunkturen går nedåt? Skogssällskapets virkes- och produktionschef Pontus Larsson ger tips och råd. Foto: Thomas Adolfsén

2019 blev året då virkespriserna – som under flera år ökat stadigt – till slut vände nedåt. Men hur fungerar egentligen en låg- respektive högkonjunktur i skogsbranschen, och vad kan du som skogsägare göra för att påverka din situation? Pontus Larsson, virkes- och produktionschef på Skogssällskapet, rätar ut frågetecknen.

Vad händer i en lågkonjunktur i skogsbranschen?

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Pontus Larsson

– I lågkonjunkturen så blir den köpande industrin mindre villig att ta emot råvara. Det leder till att kraven på sortimenten blir högre. Bra objekt nära god infrastruktur står sig i regel bra även i en lågkonjunktur. I en högkonjunktur kan industrin betala mycket även för sämre objekt för att få in råvara, men den viljan minskar i en lågkonjunktur. Så objekt som ligger mer svårtillgängligt, och sortiment som inte ingår i den aktuella industrins huvudsortiment är svårare att få bra priser för under en lågkonjunktur.

Varför och när går virkespriserna upp respektive ner?

– Principen om tillgång och efterfrågan styr såklart. Priserna går upp när det finns en rädsla för att man inte ska få tag i tillräckligt mycket råvara för att kunna försörja industrin. Men det är ofta fler komponenter som samspelar. Massabruken är till exempel inte bara ute efter massaved, utan även flis. Så det handlar om tillgång och efterfrågan på flera produkter, så att rätt balans nås för industrierna.

– I högkonjunkturen fungerar de höga priserna som en motivation för fler skogsägare att avverka, när industrierna behöver råvaran. I lågkonjunkturen, när priserna sjunker, fungerar det avkylande och sänker avverkningsviljan hos skogsägarna. Det man dock ofta ser är att när priserna först vänder nedåt, då uppstår en puckel av ökade avverkningar, eftersom de skogsägare som gått och funderat en tid på att avverka då snabbt fattar beslutet, innan priserna sjunker ännu mer.

Hur kan den enskilde skogsägaren påverka sin situation i relation till konjunktur och virkespriser?

– Tillgängligheten på fastigheten är väldigt viktig, för att avverkningsobjekt ska vara attraktiva även i en lågkonjunktur. Så att se över sina vägar är ett sätt att påverka sin situation. Aktiv skogsskötsel ger en högre kvalitet på virket, vilket också ger bättre förutsättningar när konjunkturen svänger. En professionell skogsförvaltare hjälper till att lägga upp en långsiktig skogsskötsel, som ger högre virkesvärden, så här kan det vara bra att ta hjälp.

– En skogsägare som står inför en stundande gallring har inte så mycket spelrum. Där finns det oftast ett tidsfönster när gallringen måste utföras, för att skogen ska utvecklas mot de mål som skogsägaren har. En slutavverkning kan däremot ge lite mer spelrum. Här kan man många gånger överhålla skogen några år, och invänta en bättre konjunktur.

– Fundera över vilket partner du vill ha i virkesaffären. Skogssällskapet är fristående vilket betyder att vi säljer våra kunders virke till en bred palett av köpare runt hela Östersjön. Det gör att vi kan placera sortiment utifrån var de är mest eftertraktade, för att få bra priser även i en lågkonjunktur. Eftersom vi har många kunder kan små poster slås samman och säljas tillsammans. Vi flyttar också volymer med tåg och båt för att få ett högre netto när konjunkturen går ner.

Text: Ulrika Lagerlöf

Tre tips från Pontus Larsson inför året som kommer:

  • Fortsätt inventera och håll koll på barkborreskadad skog, i de områden där de bekymren finns. Jobba med sök och plock så att du får ut det skadade virket. Det är ett enkelt sätt att minska förlusterna av framtida virkesvärden.
  • Industrins råvarubehov fortsätter att vara stort, även om konjunkturen vänder nedåt. Så rådet är att rulla på med skogsskötseln och följa de avverkningsplaner man har, så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart.
  • Titta på tillgängligheten på fastigheten. Kanske skulle en ny väg öka tillgängligheten avsevärt, eller är det dags att rusta upp befintliga vägar? Det är en investering inför framtiden.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.