Skogsindex: Utplanande skogsmarkspriser väntar

Skogssällskapets Skogsindex våren 2019.Förstora bilden

Skogsindex för våren 2019. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Efter en lång tid av generellt ökande skogsmarks­priser, med nya rekordnivåer i södra Sverige, ser de nu ut att plana ut även om förändringarna fram till mars är marginella. Det berättar fastighetsexperten Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson

Fjolårets rekordhöga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Skogsindex för första kvartalet 2019 visar att prisbilden på skogsfastigheter är fortsatt stark men att det nu finns tendenser till avmattning. I söder får vi ett högre Skogsindex, eftersom fastighetspriserna ökat i Götaland samtidigt som virkespriserna nu börjar sänkas. I norr är det tvärtom – Skogsindex sjunker eftersom virkesprishöjningarna har slagit igenom senare här än i övriga landet.

– Vi kan konstatera att skogsfastighetsmarknaden under slutet av 2018 varit stark, framför allt i södra Sverige, där attraktiva objekt prismässigt stuckit iväg rejält, och allmänt har även prisnivån uppnått nya rekordnivåer i Götaland, säger Ulrik Abelson.

I övriga delar av landet har framför allt rena skogsfastigheter var mest efterfrågade. Skogsmarkspriserna i Norrland och Mellansverige bedöms sammantaget inte ha ökat sedan i höstas

– Överlag skulle jag säga att vi ser en svagt minskad råvaruefterfrågan från sågverk och cellulosaindustri, vilket ger lägre virkespriser och minskande avkastningsvärden. Det är framför allt sågtimmerpriserna som sänkts nu i början av året, säger Ulrik Abelson.

En delförklaring till vikande timmerpriser kan ha att göra med att skogsnäringen i södra Sverige just nu lägger stort fokus på granbarkborreangreppen.

– Avverkningsorganisationen ställs om på bred front för att kunna eliminera härjningen av granbarkborren, säger Ulrik Abelson.

Mycket skog med barkborreskador behöver avverkas nu, där tillkommer också stormvirket från Alfrida. Sammantaget ger det ett stort virkesutbud samtidigt som industrins efterfrågan försvagats.

– Granbarksborreangreppen i svårt drabbade områden kan även spilla över lokalt på fastighetsmarknaden om det blir svårt att få till större finansieringsavverkningar av oskadad skog vid ett skogsmarksköp.

Inför fortsättningen gör Ulrik Abelson bedömningen att prisbilden för skogsfastigheter kommer att plana ut under året i och med att virkespriserna sänkts. Den konjunkturavmattning som nu är inledd tror han också kommer att påverka prisbilden framöver.

– Man kan tänka sig att en inbromsning i konjunkturen smittar av sig, säger han.

Vidare menar Ulrik Abelson att spekulationer om höjda räntor framöver kan få ytterligare avsvalnade effekt på skogsfastighetspriserna. Även om räntorna inte har höjts ännu är det någonting som alla pratar om.

– Givetvis kan det spela in. Men jag tror att konjunkturen kommer att ha störst effekt, säger han.

Samtidigt menar Ulrik Abelson att man ska ha i minnet att prisbilden på skogsmark brukar vara ganska stabil, även när det inte råder högkonjunktur. Detta då det i regel är ett utbudsunderskott av skogsfastigheter och det alltid finns en stadig köparkrets.

– En lite mindre het marknad gör att man som spekulant på en skogsfastighet är mer noggrann med sina kalkyler i samband med budgivningar. Man blir mer försiktig, vilket naturligtvis är bra. Ett skogsköp ska bära sig över tid, säger han.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.