Krönika

Virkeskrönikan: Oligopolet vittrar sönder

Det som ofta kallas prisdiket i Mellansverige avser framförallt massaveden. Som vanligt är priset på massaved lägst i Svealand och södra Norrland. Men det händer ganska mycket just nu.

Fortfarande så är det ett par stora skogsbolag som styr marknaden på framförallt barrmassaved, ett sorts oligopol. Det har varit så i många år. Det importeras också stora volymer massaved från Norge, vilket ytterligare dämpar den lokala massavedsmarknaden.

Sedan en tid tillbaka blåser det andra vindar inom svensk skogsindustri. Det görs tunga investeringar i hela Sverige som innebär att vi inom ett år kommer att förbruka betydligt mer massaved än idag. Det finns också en ganska stor investeringsvilja hos flera aktörer, man vill öka produktionen. Så frågan man kan ställa redan nu är om de fortfarande styr marknaden eller om de kanske bara försöker styra marknaden i Mellansverige.

Jag skulle vilja säga att oligopolet vittrar sönder ganska rejält. Det transporteras redan nu ansenliga mängder massaved från Mellansverige och det planeras och förbereds för betydligt större volymer inför kommande år. Det finns hungriga aktörer både i norra och södra Sverige som köper och kommer att köpa massaved från prisdiket. Allt bygger på tågtransporter. Det byggs terminaler och man nyttjar redan idag ett flertal mindre terminaler.

Priserna talar också sitt tydliga språk. Det hålls emot rejält, man vill inte höja från 230 kr/m3 men samtidigt har flera tyngre aktörer gått ut och höjt till 255 kr för barrmassaveden. Utan miljövänliga tågtransporter och hungriga köpare hade det inte varit möjligt. Vem styr marknaden? De ”naturliga” råvarugränserna har bleknat ganska rejält.

Framtiden för skogsindustrin ser ganska ljus ut. Troligen kommer betalningsförmågan vara stark även ett tag framöver. Industrin tjänar pengar och intresset för massaveden är stort. Det byggs och investeras också kraftigt i Finland. Baltikum jobbar hela tiden för att skapa lokala massavedsförbrukare, de vill inte vara en råvarubod för övriga länder runt Östersjön. Med andra ord kan det bli svårt för den svenska skogsindustrin att dämpa pristrycket med billig import.

Det råder en viss osäkerhet kring några industrier i Norge men de flesta tror att de kommer att drivas vidare i samma omfattning men kanske med delvis nya ägare.

För skogsägaren är det en positiv trend. Att virke transporteras längre sträckor till andra köpare vitaliserar hela rundvirkesmarknaden. Jag tror att det är en trend som kommer att hålla i sig. Tänk bara tanken att nya aktörer från andra branscher med stort kapital får upp ögonen för den svenska råvaran. Industrier köps upp eller det byggs nya. Vem vet vad massaveden kommer att användas till i framtiden?

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.