Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Rundvirkesmarknaden börjar bli lite het

För första gången på flera år har vi haft en större prisuppgång på massaveden och även timret har fått en justering uppåt. Än så länge är det dock nästan tvärstopp för prisutvecklingen i norra Sverige.

Skogsindustrin fortsätter att gå för högtryck. Nu i april har vi haft mer generella prishöjningar på både massaved och timmer i Götaland, och till viss del även i Svealand. Att det blev höjningar på timret var ganska väntat, men att massavedspriset höjdes var däremot mer oväntat. Många anser att det är för mycket massaved på marknaden – ändå gick priset upp. Allt är inte logiskt.

Sågverken i Götaland, men även i Svealand och södra Norrland, upplever att det är svårt att få råvara till sågen, vilket också har inneburit prishöjningar. Kommer vi längre norrut är råvaran mer i balans. Även norrut förekommer det prishöjningar, men ganska sparsamt och bara på timmer. Vi får se om det blir mer generella höjningar även i norra Sverige.

Just nu pågår förhandlingarna med industrin för fullt. Det kanske mest intressanta är Mellansverige (där det har varit ett prisdike på massaveden). Ett par av de större aktörerna har än så länge inte gått ut med några höjningar – senast i augusti vet vi hur det blir.

Det jobbas på nya järnvägslösningar och i slutänden tror jag att det kommer att kunna gynna skogsägaren.

Stora skogsindustriinvesteringar pågår på flera platser i Sverige och det – i kombination med att Norge har blivit en stor råvarubas på framförallt massaved – stärker känslan att råvarukartan håller på att ritas om. Det jobbas på nya järnvägslösningar och i slutänden tror jag att det kommer att kunna gynna skogsägaren.

Med andra ord går rundvirkesmarknaden ganska bra. Det enda som tynger lite är lövmassaveden som det lokalt kan vara avsättningsproblem med. Det ser bättre ut inför kommande säsong, men samtidigt kommer troligen den avverkade lövvolymen öka inom något år och då blir det större överskott av massaved på marknaden igen.

Tittar vi utanför Sverige är situationen i Europa ganska lik den svenska rundvirkesmarknaden. I Europa finns det gott om massaved, men timret är det mer brist på.

Starten på 2017 var bra för svensk skogsindustri och det verkar ha fortsatt så in i kvartal två. I England, som är en stor marknad, ökade antalet påbörjade bostäder under det första kvartalet med 26 % jämfört med året innan. Det är en bra temperaturmätare. De flesta marknader som Sverige exporterar till går bra. Nordafrika går lite sämre än vanligt men det handlar snarare om valutabrist än att det underliggande behovet av trävaror minskar.

Svensk skogsindustri är också valutadopad. Kronan är relativt svag, vilket gynnar exportnäringar, och det verkar hålla i sig ett tag till. Frågan är hur det skulle se ut om kronan var stark.

Biobränsle har, särskilt i södra Sverige, haft en bra säsong. Avslutningen med en kall vår var perfekt. Lagren är tömda och några fler prissänkningar lär vi inte få se inför kommande säsong.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.