Euroforester:
Gränslös skogsutbildning

Euroforester är en skogsutbildning på masternivå med deltagare från – nästan – hela världen. FOTO: Per-Magnus Ekö

Euroforester är ett spännande masterprogram på SLU i Alnarp. Det internationella perspektivet står i centrum; här lär sig studenterna skogsskötsel, skogsekologi och skogsekonomi med den uttalade målsättningen att överskrida nationsgränser och lokala traditioner.

Euroforester har utvecklats genom ett samarbete mellan 13 skogliga institutioner och lärosäten i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Ryssland, Ukraina och Sverige.

– Det började redan 1988 i Alnarp, berättar Per-Magnus Ekö, studierektor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp. Då var vi bara fyra anställda. Min idé var från start att betona internationell utblick. Under de första åren profilerade vi oss framför allt mot Baltikum – eftersom klimat och produktionsförhållanden där är ganska lika dem i Sverige.

Lyftet kom i samband med att de baltiska länderna blev fria från Sovjetsystemet. Då ökade intresset för projektet hos beslutsfattare, studenter och andra, och med stöd från Svenska institutet skapades sju, åtta stipendier.

– Ganska snart därefter sköt Ikea till ytterligare ett antal stipendier. Då tillkom även flera stipendier avsedda för forna öststater och Kina.

Fortfarande är de flesta baltiska, polska, ryska, rumänska och kinesiska studenter finansierade med stipendier. Men många elever betalar studierna ur egen ficka eller får hjälp via det så kallade Erasmus-utbytet. Svenska studenter på jägmästarutbildningen kan välja Euroforester som en del av det programmet utan kostnad. Även för studenter från övriga EU-länder är studierna avgiftsfria.

I dag är Euroforester ett masterprogram. Totalt omfattar programmet 120 poäng, vilket ska motsvara två års studier. Det internationella perspektivet är alltjämt utmärkande för Euroforester – det genomsyrar studierna och det visar sig i elevsammansättningen liksom i det stora antalet utländska lärare och gästföreläsare.

– En viktig bonus är att deltagarna dessutom skaffar sig ett mycket omfattande och användbart internationellt nätverk, säger Per-Magnus Ekö.

TEXT: Bosse Jönsson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.