Avslutat projekt

Kostnadseffektiv föryngring av poppel

Poppel är ett snabbväxande lövträdslag som kan bidra till att öka tillgången på virke och biomassa. Trädslaget har visat lovande resultat i landet, både biologiskt och ekonomiskt. Avgörande för om odlingen ska bli säker och lönsam är att etableringen fungerar och är kostnadseffektiv.

Projektbild

En viktig faktor är också att plantmaterialet blir billigt, d.v.s. att sticklingar kan användas istället för täckrotsplantor. Hittills har svenska odlingar i allmänhet anlagts med plantor eftersom det anses säkrare, medan man på kontinenten i hög utsträckning använt billigare sticklingar på jordbruksmark. Det här projektet jämför plantering av poppel med sticklingar med plantering av täckrotsplantor där överlevnad och initial tillväxt undersöks. Vi kommer även att inventera viltskador i de ohägnade försöken.

Försöken läggs ut i anslutning till tre kommersiella poppelodlingar på jordbruksmark med tre typer av föryngringsmaterial: I) konventionella rotade sticklingar i form av täckrots­plantor II) sticklingar à la Salix, dvs. ca 18 cm långa, samt III) långa sticklingar om ca 50 cm. Samtliga "plant"-typer planteras med och utan nedbrytbar täckplast. Försöken inventeras sedan med avseende på överlevnad, tillväxt och skador under tre tillväxtsäsonger. Under 2011 producerades plantmaterial till de tre försökslokalerna i plantskolan på Skogforsks forskningsstation Ekebo. I maj–juni 2012 planterades försöken samtidigt som markprover samlades in. Försökslokalerna ligger vid Dal utanför Gryt, Haneström nära Lilla Edet och Åryd utanför Växjö. Vi har därmed en bra spridning på lokalerna från väster till öster.

Det specifika syftet med projektet är att undersöka:

  • möjligheterna till säker men billigare föryngring av poppel genom att använda direktstickning istället för täckrotsplantor,
  • effekten av att täcka marken runt plantan för att undvika ogräskonkurrens,
  • om det finns klonskillnader i tidig etablering,
  • eventuella viltskador och deras koppling till föryngringsmetod och klon.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2011

Lars Rytter

Forskare

Forskare i skogsskötsel

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.