Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, org. nr. 857201-9449.

Styrelsen består av tre ledamöter. De är:

  • Ordföranden i Stiftelsen Skogssällskapet
  • VD i koncernen Skogssällskapet
  • Dekanus på skogsfakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet