Bok om Sven Wingquist och Remningstorp

Nu finns en bok om Sven Wingquist och hans skogliga verksamhet på Remningstorp 1918-1947. Boken är skriven av professor emeritus Lars Kardell, SLU och kostar 220 kr inklusive portokostnad. Boken beställs via formuläret nedan.

Omslag bok av Lars Kardell

Fastigheten Remningstorp inköptes år 1912 av uppfinnaren och industrimannen Sven Wingquist. Genom ett antal förvärv byggde han successivt upp en stor egendom omfattande 1 500 hektar. År 1929 påbörjade han här en rad skogliga experiment i syfte att skapa ett mönsterskogsbruk. I slutet av sin levnad överförde han och hans hustru fastigheten Remningstorp till en stiftelse.

I boken beskriver professor emeritus Lars Kardell de åtgärder man under 1930-talet vidtog på Remningstorps skogsmarker samt analyserar utfallet såsom det ter sig i dag. Dessutom ingår en kortare beskrivning av den fältforskning som institutionen för skoglig landskapsvård vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrev på Remningstorp i perioden 1979-2018.

Ja, jag vill beställa boken!

Kostnaden är 220 kr inklusive porto. Beloppet sätts in på Skogssällskapets bankgiro 5144-3711. Ange namn och adress.


Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.