Sök anslag

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja skogsvetenskaplig forskning i anslutning till Remningstorp.

Stiftelsen är ägare till och geografiskt knuten till fastigheten Remningstorp nordost om Skara i Västergötland. Det samlade markinnehavet på Remningstorp uppgår till drygt 1 700 hektar, varav drygt 1 200 hektar är produktiv skogsmark.

Skogarna sköts på sådant sätt att det skapas förutsättningar för skogsvetenskaplig forskning som berör skogens skötsel, växtlighet mm.

Under 2020 utlyser Wingquists stiftelse 1,7 miljoner kronor. Utlysning av forskningsmedel sker tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapet. Ansökningsperioden öppnar 2 september och avslutas 15 november. Mer information kommer inom kort. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.