Sök anslag

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja skogsvetenskaplig forskning i anslutning till Remningstorp.

Stiftelsen är ägare till och geografiskt knuten till fastigheten Remningstorp nordost om Skara i Västergötland. Det samlade markinnehavet på Remningstorp uppgår till drygt 1 700 hektar, varav drygt 1 200 hektar är produktiv skogsmark.

Skogarna sköts på sådant sätt att det skapas förutsättningar för skogsvetenskaplig forskning som berör skogens skötsel, växtlighet mm.

Stiftelsens utlysning av forskningsmedel för 2018 gjordes tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapets och annonserades i september. Ansökningsperioden är nu avslutad.