Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkesmarknaden bromsar in – så är läget inför hösten

Skördare. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Under våren 2019 har läget på virkesmarknaden förändrats. Från högtryck, med hög efterfrågan och höga priser, har marknaden nu bromsat in. Vi har pratat med Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson om situationen inför hösten.

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Pontus Larsson

Hur är läget just nu?

– Det finns vissa moln på himlen. För både färdigsågade trävaror och massaved är det en utmanande marknad. Vi ser en generell inbromsning på marknaden och avtagande priser, säger Pontus Larsson.

Pontus Larsson förklarar att det, som ett resultat av minskad aktivitet hos industrin när marknaden bromsar in, finns stora lager av massaved just nu och att efterfrågan från virkesindustrin har minskat rejält.

De omfattande angreppen från granbarkborren kan också påverka efterfrågan och priser hos industrin, säger Pontus Larsson.

– Det är framförallt medelålders och gammal granskog som blir angripen av granbarkborren, vilket gör att fokus inom hela skogsbranschen kommer att ligga på att avverka den typen av skog. Så det är sannolikt att det kommer att bli stor tillgång på normaltimmer av gran, något som kan påverka priserna på de sortimenten negativt, säger Pontus Larsson.

När avverkningsresurserna fokuserar på att avverka barkborreskadad skog kan andra avverkningar behöva skjutas på framtiden, vilket i sin tur gör att utbudet av andra sortiment minskar. Det kan i sin tur innebära att priserna på talltimmer, kubb och klent grantimmer inte påverkas lika negativt som normaltimret av gran.

Ny klassning av massaved från 1 augusti

1 augusti införs den nya klassningen av massaved, i prima och sekunda, något som kommer att påverka försäljningen av virke.

– Den nya klassningen tillåter en högre andel röta i träden än tidigare, så det som förut skulle klassats som bränsleved på grund av röta kommer nu att kunna gå som massaved, säger Pontus Larsson.

Å andra sida blir man strängare när det gäller grova stockar, främmande trädslag och torrträd, som i högre grad kommer att gå som övriga sortiment.

– Anpassningen gör att man i industrin kan acceptera mer av det man behöver, men bli tuffare mot den typen av virke som man inte behöver, säger Pontus Larsson.

En annan skillnad med den nya klassningen är att man inte längre kommer att klassa varje enskild stock, utan istället hel trave (även kallad stuv) på lastbilen.

Sammanfattningsvis finns en hel del frågetecken inför hösten.

– I juli stänger vissa industrier för semester. Sågverk och mottagande industri försöker nu förbereda sig så gott det går för att kunna ta hand om effekterna av barkborrens härjningar när de öppnar igen efter semesterstoppet, samtidigt som de redan har stora lager. Runt Östersjön har det gjorts omfattande investeringar i nya och utbyggda industrier som gör att det kommer att finnas en hög efterfrågan på framförallt massaved på längre sikt, men i det korta perspektivet, inför hösten, är läget mer osäkert, säger Pontus Larsson.

Text: Ulrika Lagerlöf

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.