Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Vattenkartor ska rädda skogsbruket

Isabelle Bergkvist pekar framåt: – Attityderna är viktigast att ändra – men det krävs också ny teknik.

I Skogforsks STIG-projekt (Skoglig Terrängplanering I Geografiska informationssystem), som delvis finansierats av Skogssällskapet, testar forskarna nu olika planeringsunderlag som ska hjälpa fälttjänstemän och maskinlag att fatta bättre beslut.

– Med data från flygburen laserskanning av marken och skogen upptäcker vi blöta, känsliga områden och föreslår var körstråk för maskinerna ska ligga för att undvika körskador, säger Skogforsks Isabelle Bergkvist. Sedan måste förslagen förstås kollas i terrängen. Men i våra pilotförsök stämmer de riktigt bra.

Sannolikt blir det inte dyrare att planera med hjälp av STIG.

– Nej, jag tror tvärtom att det blir billigare. Data kostar förstås, men beslutsstöden blir enkla och kan användas på kontoret och till viss del även ute i maskinen. Eftersom underlagen är så exakta kan datorn även föreslå billigaste terrängtransport med hänsyn till naturen, och även till arbetsmiljön, eftersom lutningarna finns med i underlaget.

– Om vi kan kombinera skonsammare metoder med den här typen av beslutsstöd kommer vi att ta ett jättekliv framåt, tror Isabelle Bergkvist.

Skogforsk förfinar STIG-projektet ytterligare genom att utnyttja digitala grundvattenkartor, som utvecklats på University of New Brunswick i Kanada. Här används den laserskannade terrängmodellen till att framställa en grundvattenkarta som beskriver skattat djup till grundvattnet i varje pixel.

– Våra första pilottester visar att 70–80 procent av markskadorna på hyggena hamnar inom områden som markerats som blöta på grundvattenkartan, säger Isabelle Bergkvist. Bara genom att begränsa körningen i de områdena och risa ordentligt skulle alltså skogsbruket kunna komma till rätta med en stor del av alla skador. Och kostnaden för grundvattenmodellen är cirka 70 öre per hektar.

Praktisk hjälp från ovan

Flygburen laserskanning öppnar för stora möjligheter att förbättra planeringen genom hela skogsbrukskedjan. Terrängmodellen används för att hitta områden där drivning ska undvikas samt områden där drivningsförhållandena borde vara bäst. I beslutsstöden kan man lägga till skikt för hur skogsvård, naturhänsyn, grotuttag och risning med mera ska genomföras. Dessutom kan optimeringsprogram räkna ut förslag till placering av avlägg, basstråk, överfarter vid känsliga partier samt dragning av stickvägnät.

Bilden till höger visar en grundvattenkarta baserad på data från flygburen laserskanning. Detta skikt ligger till grund för hur man placerar basstråk men anger också vilka områden som kräver risade vägar samt var grot kan tas ut som bränslesortiment. Skogforsks tester visar att huvuddelen av markskadorna hamnar i grundvattenkartornas blåa områden.
Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.