Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Exploatör på hemmaplan

Eva Stjernström på plats vid byggarbetet av vindkraftsparkerna.

På plats. Eva Stjernström följer gärna byggarbetet i vindkraftsparkerna. Foto: Sverker Johansson

I jämtländska Sikås är det de privata skogsägarna som exploaterar vindlägena – inte bara storbolagen. Ett av familjeföretagen leds av Eva Stjernström. Tillsammans med sina affärskompanjoner har hon lyckas etablera tre vindkraftsparker – utan konflikter.

Eva Stjernström

Eva Stjernström

En bärande tanke är också att de byar som är direkt berörda av vindkraften ska få del av vinsterna.

Eva Stjernström är skogsägare – men framför allt affärskvinna och som sådan vd för investmentbolaget FemPer AB. Hon föddes in i företagandet; pappa Per Stjernström är affärsprofil i Jämtland och startade bland annat den framgångsrika Sikåssågen, som blev grunden till koncernen Camfore. Tidigare har Stjernströms fokuserat på träförädling och mekanisk industri. Man är ägare i Mähler, som producerar maskinutrustning för plogning och vägunderhåll, samt i Drivex entreprenadmaskiner. Nyligen bildade man skogsmaskinföretaget TimBear AB tillsammans med innovatören ”Skogs-Jan” Karlsson. Men för några år sedan bestämde sig Stjernströms att skaffa fler ben att stå på.

Vi satsade på pelletstillverkning – och vi köpte också skogsfastigheter med bra vindlägen

– Vi fattade det strategiska beslutet att styra mot förnyelsebar energi, berättar Eva Stjernström. Det ligger verkligen i tiden och kopplar mot vårt markägande och våra affärsintressen. Vi satsade på pelletstillverkning – och vi köpte också skogsfastigheter med bra vindlägen.

Tidigare hade många i byarna runt Sikås gått samman i ett mindre vindkraftsbygge på 0,8 MW. När det sedan byggdes en 130 kilovolts kraftledning till Kattstrupeforsen norr om Östersund fanns plötsligt eldistributionen på plats för större satsningar till en rimlig kostnad. Kring Munkflohögen och Raftsjöhöjden planeras nu tre nya vindkraftsparker. Totalt handlar det om en investering på 1,5 miljarder kronor.

Störst är Munkflohögen med 25 verk. Irländska SSE Renewables är huvudägare och FemPer AB en av delägarna. Stjernströms är även delägare i två mindre parker med fyra och 15 vindkraftverk som byggs på Raftsjöhöjden av två andra lokala företag – GR Vind och K-Raft.

Ett par av verken i regionen har visserligen överklagats, men Eva Stjernström poängterar att det inte gäller parker där FemPer AB är delägare. Trots att verken blir 150 meter höga och byggs bara några kilometer från byarna verkar det hela komma på plats utan större konflikter.

– I byarna ses det som positivt att vi exploatörer har en lokal koppling. Vi har tidigt förankrat projekten och förklarat hur de ska se ut. Ja, vi har en stor irländsk finansiär i SSE Renewables, men vi är kvar i bolagen och har inflytande i viktiga frågor. Sedan är det ju få konflikter i området, det finns inga särskilda natur- eller kulturvärden, inget friluftsliv och inga organisationer har opponerat sig.

– En bärande tanke är också att de byar som är direkt berörda av vindkraften – även de som inte är exploatörer eller arrenderar ut mark – ska få del av vinsterna, säger Eva Stjernström. Vi vill att vindpengarna stödjer den lokala affärskulturen. Om vi kan utveckla kompetensen och företagsamheten så gagnar det oss alla här i bygden.

Det sker i form av en nystartad ”tillväxtkassa”, i praktiken ett lokalt riskkapitalbolag där de tre företagen bakom vindparkerna Munkflohögen och Raftsjöhöjden satsar 1,5 miljoner kronor på utveckling av det lokala näringslivet. Bolaget har bildats tillsammans med Hammerdals Betonggjuteri, som bidrar till finansieringen och hoppas sälja betong till vindkraftsbyggena. Regionala investmentbolaget Mittkapital som ägs av 6:e APfonden går in med lika mycket, så totalt omfattar insatsen tre miljoner kronor. Tillväxtkassan har fått namnet Vindpenningen AB och ska satsa pengar på att utveckla goda företagsidéer i byarna kring vindparkerna.

– Vi kan låna ut upp till 500 000 kronor i riskkapital till lokala företag med utvecklingsbara idéer. Det kan även finnas företag som tjänar en del pengar men behöver hjälp med en investering för att komma vidare, säger Eva Stjernström som själv sitter i finansieringskommittén.

Hon är invald i ett stort antal styrelser och arbetar också operativt i flera av bolagen. Just nu är hon också mammaledig på deltid.

– Ja, det är mycket nu...

Så skyndar Eva Stjernström vidare till företaget StepKit, som tillverkar eleganta ytskikt i ek för renovering av gamla fula 70-talstrappor. StepKit var med i Äntligen Hemma och försäljningen har tagit fart. En ny, säljinriktad vd ska rekryteras. Och Eva Stjernström är självklart med när det gäller de strategiska besluten.

TEXT: Sverker Johansson

3 krav på vindsatsningen

Eva Stjernström har under flera år arbetat med de omfattande exploateringsprojekten. Här är hennes tre viktigaste tips på en lyckad satsning.

– De två första är väl självklara. Den tredje är lika viktig för framgång – man måste skapa förankring och acceptans!

  • Bra vindläge. Medelvind på minst 7-8 m/s, annars blir inte satsningen lönsam.
  • Effektiv eldistribution. Det går inte att bygga var som helst, distributionen måste kunna lösas på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Lokal förankring. Tänk noga igenom hur alla berörda, även de som inte har arrendekontrakt eller liknande affärsöverenskommelse med exploatörerna, ska få ut något positivt från projekten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.