Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ekologisk förvaltning: En dröm för statsmakten

Nu finns möjlighet att förvalta skogsmark med ekologiska förtecken, utan att du som privat skogsägare förlorar rådighet över marken. Skogssällskapet kan bistå när en skogsfastighet ska omvandlas till ekopark – något som efterfrågas av allt fler.

Mats Niklasson, naturvårdskonsult vid Skogssällskapet och docent i vegetationsekologi, är den som förvaltar Åby Säteri åt Stiftelsen Nordens Ark och som leder projektet när produktiv skogsmark nu ska omvandlas till en ekopark.

– Planering pågår och vi har formulerat en vision. Nu börjar det konkreta arbetet med att söka dispenser för att få slutavverka tidigare och ställa om skogsmark till jordbruksmark där det blir bete, berättar Mats Niklasson, som hjälper Nordens Ark att få de förmånligaste bidragen och är deras ombud i förhandlingar med myndigheterna.

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna blir alltmer positivt inställda till ekoparker, enligt Mats:

– Det är en dröm för statsmakten att slippa brottas med mer eller mindre villiga markägare och få loss så här stora arealer och naturvärden på ett bräde.

Nordens Ark går steget längre än de flesta och viger hela Åby Säteri åt den biologiska mångfalden. För att få kallas ekopark räcker det annars med att hälften sätts av för ändamålet, vilket ger fortsatta virkesintäkter på den andra halvan av marken.

Finansiering söker man via Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket, som har ett speciellt restaureringsbidrag för att sätta i stånd gamla betesmarker och därefter ger betesbidrag. Det finns även en flora av bidrag för att skydda mark och göra speciella åtgärder som gynnar eller ökar artrikedomen.

– Det finns bidrag för att skapa död ved, fler gamla träd och lövskog. Och bidrag för att dämma utdikade våtmarker och göra kontrollerade naturvårdsbränningar med mera. Alla tjänster som vi på Skogssällskapet kan bistå med, säger Mats Niklasson.

Ekopark

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap, med stora ekologiska och biologiska kvaliteter, som påminner om ett naturreservat. Skillnaden är ekoparken förvaltas av ett skogsbolag (i allmänhet statliga Sveaskog), en stiftelse eller en privat ägare som frivilligt valt att skydda naturområdet. För att något ska få kallas ekopark har det föreslagits att minst hälften av arealen och inte mindre än 150 hektar avsätts för naturvård. Det finns dock inget strikt regelverk. Skogsbruk får bedrivas på delar av marken, men de ekologiska värdena går före de ekonomiska.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.