Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsstyrelsen vacklar om skogsvårdslagen

Jonas Bergquist, Skogsstyrelsen

Jonas Bergquist, Skogsstyrelsen

Efter stormarna Gudrun och Per vill skogsägare plantera glesare. Hittills har Skogsstyrelsen sagt nej. Men nu vacklar de. - Man kan fundera på om lagstiftningen är väl avvägd, säger Skogsstyrelsens skogsskötselspecialist Jonas Bergquist till Skogsvärden.

150 000 hektar ligger öppna efter stormarna Gudrun och Per, de båda stormarna som inträffade mitt i vintern, år 2005 och 2007. Totalt fälldes osannolika 91 miljoner kubikmeter skog. Det var inte första gången som södra Sverige drabbats av skogsförödelse.

Sedan 1943 har sex av åtta stormar inträffat just här. Plötsligt kan vindarna dra in. Plötsligt kan ett livsverk slås till marken.

Glesplantering klarar sig bättre

Flera har drabbats två gånger. Skogsägare i Götaland såg sina bestånd förstöras i stormarna på 60-talet. De återplanterade och så kom Gudrun 2005 och blåste ner samma område.

Men allt tog inte Gudrun ner. Det fanns träd som stod emot. Bland annat ett område tre mil öster om Ullared i Halland, som planterats 1983. Det var ett försök med glesplantering av gran med 1 000 plantor per hektar.

- Just där drog stormen in med allra värsta kraften och på den ytan blåste inget ner, säger Kenneth Libäck, konsult och expert på skogindustriell ekonomi. Han bor själv ett par mil ifrån området.

Glesare plantering tillåts i Norrland

I Norrland, på svagare marker, tillåts glesare plantering av gran, ända ner till 900 plantor per hektar. Men i Götaland gäller i regel 1 500 plantor per hektar, förutom i Halland där skogsstyrelsen anger mellan 1 800 och 2 300 plantor per hektar som ett minimum. En liten modifiering har dock skett i Halland: De som söker bidrag för återplantering i stormområdet kan beviljas en täthet på mellan 1 400 och 1 900 plantor per hektar. Men att plantera så glest som i försöket utanför Ullared, med 1 000 plantor per hektar, får blankt nej.

Skogsvärden ringde Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på statliga Skogsstyrelsen, och frågade varför man inte tillåter skogsägare att plantera glesare och mer stormsäkra skogar i Sveriges mest stormhemsökta område.

- Riktigt så enkelt är det inte, säger Jonas Bergquist. Planterar du glesare får du en sämre kvalitet som är mindre värdefull för markägaren. Dessutom blir det lägre virkesproduktion.

Men om träden blåser omkull?

- Får jag fortsätta lite. Planterar man glesare är det viktigt att man behåller glesheten och röjer och gallrar, så att bestånden blir mer stabila. Men det är inte regel att alla glesa bestånd är stormfasta och alla täta blåser omkull. Det beror på förutsättningarna, var de står.

TEXT: Carina Gerken Christiansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.