Upplåtelser och arrenden

#Upplåtelser och arrenden

Upplåtelser och arrenden är en viktig intäktskälla för många skogsägare. Det kan finnas hus på fastigheten som hyrs ut, det kan också handla om arrenden på jakt, betesmarker eller annan markanvändning.

Här har vi samlat alla våra artiklar om upplåtelser och arrenden.

Artiklar & reportage

  1. Fastighetskonsultens bästa tips: Sluta brottas med byggnaderna

    Det kan vara en utmaning att förvalta byggnader på en fastighet. Tidsbrist och kunskapsluckor skapar osäkerhet som gör att du skjuter åtgärder framför dig. Starka känslor för vissa byggnader kan också göra det svårare att fatta beslut. Här är Patrik Borgs

  2. Eric Piper bad om hjälp och fick koll på läget

    Att vara hyresvärd kan vara både en utmaning och en källa till glädje och goda affärer. Eric Piper, ägare av Krageholms slott, har ägnat mycket energi åt att göra Krageholm till en mer professionell hyresvärd.

  3. "Helheten är viktig för mig"

    Gustaf Ekman har två fastigheter och två olika affärsupplägg med oss. På den ena tar han bara hjälp vid behov – på den andra sköter vi skogen och upplåtelserna.

Våra tjänster inom Upplåtelser och arrenden