Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Kompletterande urval av vitala askar

  Den svenska asken ingår i kategorin ”starkt hotade arter” i den s.k. rödlistan. Projektet är en del i ett större arbete för att skapa motståndskraftiga populationer av askar. I projektet kompletteras det redan befintliga urvalet av vitala askar med fler exemplar, för att öka möjligheterna att rädda asken som skogs- och parkträd.

  Forskare
  Mateusz Liziniewicz, …
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Improvement of forest reproductive material for ash: characterizing the resistance against ash dieback (Askskottsjuka)

  The overall aim of the work is to support the development of a more resistant population of F. excelsior for planting in Sweden.

  Forskare
  Michelle Cleary
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Askskottsjuka – Alternativ skötsel och säkrande av resistent odlingsmaterial

  Nya alternativ för att sköta ask behöver utvärderas med hänsyn tagen till askskottsjuka och för att bidra till ett mer motståndskraftigt odlingsmaterial. Situationen är kritisk för asken som nu är rödlistad. Detta projekt tar fasta på tre viktiga möjligheter för att motverka sjukdomen i praktiken.

  Forskare
  Jan Stenlid
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2013
 • 1