Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

  Syftet med projektet är att utveckla ett dagsaktuellt ”riskindex för körskador” baserat på HYPE-data, ungefär på samma sätt som vi idag har brandriskindex beräknat av SMHI. Indexet skall vara uppdelat på avrinningsområde och jordart inom detta område.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markbered­ningsmetod och röjningens utförande

  Syftet med projektet är att kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Skog till nytta för alla

  Syftet är att stimulera lusten till kunskapssökande om den svenska skogens alla möjligheter – nu och i framtiden, med en stark koppling till hållbarhet, innovation och yrkesval.

  Forskare
  Christa Törn-Lindhe
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2016