HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND

Postadress:
Wingquists stiftelse
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@wingquist. skogssallskapet.se

Hemsida:
wingquist.skogssallskapet.se

Stiftelsens uppgift och funktion

Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Skogssällskapet samt i samråd med Sveriges Lantbruksuniversitet bibehålla och vidare utveckla såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut fastigheten Remningstorp i Västergötland. Därmed avses, att Remningstorps skogar ska skötas så, att man erhåller grund för vetenskaplig forskning beträffande sådana faktorer som beröra skogens skötsel, växtlighet m m.

Den behållna årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för Remningstorps mönstergilla skötsel och underhåll samt för vetenskaplig forskningsverksamhet å Remningstorps skogar.

Stiftelsen utlyser i år 1,75 mnkr för skogsvetenskapliga forskningsändamål knutna till fastigheten Remningstorp enligt stiftelsens stadgar. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 10 november 2017 enligt anvisningar. Se PM/Ansökan.