HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND

Postadress:
Wingquists stiftelse
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@wingquist. skogssallskapet.se

Hemsida:
wingquist.skogssallskapet.se

Stiftelsens uppgift och funktion

Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Skogssällskapet samt i samråd med Sveriges Lantbruksuniversitet bibehålla och vidare utveckla såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut fastigheten Remningstorp i Västergötland. Därmed avses, att Remningstorps skogar ska skötas så, att man erhåller grund för vetenskaplig forskning beträffande sådana faktorer som beröra skogens skötsel, växtlighet m m.

Den behållna årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för Remningstorps mönstergilla skötsel och underhåll samt för vetenskaplig forskningsverksamhet å Remningstorps skogar.

Stiftelsens utlysning av forskningsmedel för 2018 kommer att göras tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapets och annonseras kring den 12 september. Ansökningar till Wingquists stiftelse ska sedan vara stiftelsen tillhanda senast den 9 november 2018 enligt anvisningar. Se vidare PM / Ansökan.